— Bilen hennes skar ut av veibanen og ned i en grøft. Der traff den en stor stein, og bilen ble slynget ut på veien igjen, sier lensmannsbetjent Jarle Grindheim ved Etne lensmannskontor til bt.no.

Bilen skal være totalvrak etter det kraftige sammenstøtet. Kvinnen, som måtte skjæres løs fra vraket, ble påført en rekke bruddskader i sammenstøtet.

— Kvinnen er ikke kritisk skadd. Hun ble fraktet med luftambulanse til fylkessykehuset i Haugesund, sier Grindheim.

Årsaken til ulykken er ennå ikke klar. Det oppstod ikke nevneverdige trafikale problemer etter ulykken.