— Av mangel på et adekvat behandlingstilbud, ser jeg meg nødt til å fremstille henne for fengsling, sier Jan Grahl-Madsen, politiadvokat i Åsane-politiet.

I ettermiddag går han til Bergen tingrett med krav om at kvinnen i slutten av 30-årene skal fengsles i fire uker. Bakgrunnen er drapstrusler som kvinnen, en tidligere psykiatrisk pasient, har kommet med overfor to helseansatte.

Også et familiemedlem av en av de ansatte skal ha fått drapstrusler.

— Drapstrusler er selvfølgelig alvorlig. Samtidig vil jeg hevde at denne kvinnen faller litt mellom to stoler, mellom straffelov og psykiatri, sier han.

Kvinnen ble pågrepet fredag, på bakgrunn av trusler hun skal ha kommet med nylig.

16-17 fengslingsmøter

Kvinnens forsvarer, advokat Erik Johan Mjelde, møtte den trusselsiktede kvinnen på Sandviken for over ti år siden - da hun var tvangsinnlagt. Han sier at dette med truslene har pågått siden 2007.

— Hun har, på tross av sin sykdom, vært i 16-17 fengslingsmøter, blitt dømt fem ganger for akkurat de samme truslene mot de samme personene, og sittet cirka to år til sammen i fengsel. Alt på grunn av trusler som hun aldri har vist vilje, ønske eller evne til å gjøre noe med, sier Mjelde.

Han forteller om en klient som i over ti år av livet sitt har vært tvangsinnlagt i psykiatrien, men som ble sendt ut i samfunnet uten tilstrekkelig oppfølging eller sosial trening.

- Hva er motivet hennes med disse truslene?

— Etter min mening kan vi snakke om et rent sykdomsmotiv. Hun har ingen forklar på hvorfor hun sender disse truslene og hvorfor hun ikke greier å la være. Hun er en kasteball som trenger behandling og oppfølging, men er ikke psykotisk eller alvorlig sinnslidende, sier Mjelde.

«Møter på fei måte»

Både politiet og de fornærmede møter denne kvinnen på feil måte, mener advokaten.

— De er profesjonelle parter i dette og burde vært mer skjønnsomme og sett hva dette er for noe, hvem hun er. Det har noe med hvordan man møter syke mennesker, om anmeldelse eller forsøk på dialog og mer oppfølging er løsningen, sier han.

Politiadvokat Grahl-Madsen synes også saken er vanskelig.

— Hun hadde nok hatt det bedre et annet sted enn i fengsel.