Ulykken skjedde på Vaksdal i juni 2003. Kvinnen (47), som skal ha vært påvirket av medikamenter, kjørte over i motgående kjørefelt og rett inn i bilen til paret som er fra Nederland.

Både mannen og kvinne fikk alvorlige skader, og lå i lengre tid på sykehus. På grunn av bruddskadene er mannen satt ut av yrkeslivet for lengre tid.

Kvinnen fikk i tillegg til alvorlige bruddskader hjerteinfarkt og varige lammelser som følge av ulykken, opplyser politiadvokat Magne Kvamme Sylta.

— Omfanget av ulykken er alvorlig, sier Sylta.

Også den nå tiltalte kvinnen ble alvorlig skadet i ulykken og ble sendt til Haukeland Universitetssykehus.

Kvinnen er tiltalt for uaktsom grov legemsbeskadigelse ved bruk av motorvogn.

Strafferammen er bøter eller fengsel i inntil tre år. Ut fra rettspraksis risikerer kvinnen ubetinget fengsel.