Ulykken ble meldt klokken 14.16, og skjedde i veikrysset der utkjørselen fra Kaupangersenteret møter Rv. 5.

Den omkomne, som er fra Sogndal, skal ha vært passasjer i bilen som kom ut fra kjøpesenteret og kolliderte med en bil som kom kjørende på Rv. 5.