20. mars i år stakk kvinnen en kniv med et 15,5 centimeter langt blad inn i kjærestens høyre side, like under ribbena.

Foranledningen var at de to hadde drukket i kvinnens leilighet i en av Bergens bydeler i flere dager.

Da kjæresten nektet å gå, ble kvinnen irritert. Hun hentet brødkniven, og stakk kjæresten. Hun ringte selv til akuttmottaket ved Haukeland universitetssykehus og bad dem sende en ambulanse.

Tre timer etter at hun ringte sykehuset, ble det målt en alkoholkonsentrasjon i blodet hennes på 2,06. Retten legger til grunn at tiltalte ikke kan holdes strafferettslig ansvarlig fordi hun var psykotisk da handlingen fant sted.

Da kvinnen satt fengslet etter knivstikkingen, følte hun at medfanger som angivelig skulle være bekjente av kjæresten, var ute etter å drepe henne.

I tiden mellom 1990 og 1994 ble kvinnen bøtelagt 13 ganger for innbrudd, skadeverk og grovt tyveri, foruten overtredelse av løsgjengerloven og drukkenskapsloven.

I 1997 ble hun dømt til fem års sikring for drapet på sin samboer. Når kvinnen nå har stukket en ny person med kniv, anser retten det helt nødvendig å verne samfunnet mot at hun begår en slik handling på nytt.

Retten mener det er nærliggende fare for at hun vil begå en alvorlig forbrytelse dersom hun ikke overføres til psykisk helsevern.