Fagforeningen er byens største med nærmere 13.000 medlemmer.

Lise Mikkelsen har de siste fem årene ledet Fyllingsdalen bydelsfagforening og er innstilt som leder av et flertall i valgkomiteen. Komitéen legger frem sin innstilling tirsdag morgen.

Den andre aktuelle lederkandidaten er Ronald Berntzen. Et mindretall i valgkomiteen ønsker Berntzen som ny leder etter Bernt Inge Vederhus.

Allerede mandag kveld ble mye lagt til rette for at Mikkelsen og ikke Berntzen blir ny leder. Da ble Mikkelsen valgt til hovedtillitsvalgt i Bergen kommune av Kommuneforbundets kontaktutvalg.

De siste årene har Solveig Jordan vært hovedtillitsvalgt fordi leder for Kommuneforbundet, Bernt Inge Vederhus, ikke lenger er ansatt i kommunen. Vederhus var ansatt i Bergen Sporvei som nå er en del av det privat aksjeselskapet Gaia Trafikk.

Dermed har Vederhus ikke kunnet representere Kommuneforbundet i en rekke kommunale utvalg. Det har vært sterk misnøye med dette delte lederskapet internt i Kommuneforbundet. Det vil nok legge føringer når Kommuneforbundet velger leder til helgen

Ronald Berntzen var mandag kveld ukjent med at Mikkelsen ble valgt til hovedtillitsvalgt for Kommuneforbundets medlemmer i Bergen kommune. Han ønsket ikke å kommentere valget i går kveld. Det er mye som tyder på at Berntzen etter dette ikke kommer til å stille som motkandidat på årsmøtet til helgen.