En kvinne i 40-årene er i Sogn tingrett dømt til 75 dagers fengsel, hvorav 40 dager betinget, for tyveri og brudd på narkotikalovgivningen.

I retten tilsto kvinnen at hun i en periode fra 2011 til våren 2012 stjal minst 2600 tabletter fra et omsorgssenter i Sogn og Fjordane, der hun jobbet.

Omtrent 1000 av tablettene var sovemedisin, mens resten inneholdt virkestoffer som står på narkotikalisten.

Kvinnen ble derfor dømt for både tyveri og narkotikaforbrytelse.

I skjerpende retning bemerker retten at tyveriet mot arbeidsgiver bærer preg av at kvinnen har misbrukt sin stilling, mens det i formildende retning blant annet ble vektlagt at kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse.