Nå har kvinnen gått på et nytt smertelig nederlag. Rettssaken hun anla mot to forsikringsselskap er tapt fullstendig. I stedet for erstatning sitter kvinnen igjen med en regning på rundt 85.000 kroner i saksomkostninger.

— Vi kommer til å anke dommen mot et av selskapene. Hva vi gjør overfor det andre, må vi tenke mer på, sier kvinnens advokat, Jon Olav Holvik, til Bergens Tidende.

- Tar det tungt

Kvinnen selv vil ikke snakke med avisen om saken som har snudd livet hennes totalt på hodet.

— Hun tar det veldig tungt. Hele saken er fryktelig lei, sier advokaten.

Det hele startet en januarkveld i 2000. Kvinnen var blant mange inviterte gjester til åpningen av Sundhallen i Sund kommune. Et av innslagene sto Sund Brassband for.

Da musikerne var ferdige gikk de ned fra scenen og gjennom salen hvor publikum satt. Kvinnen (52) satt med ryggen til. Idet en av musikerne passerer 52-åringen, blir hun tilsnakket og snur seg. Samtidig reiser 52-åringen seg opp. Dermed treffer barytoninstrumentet henne i bakhodet og nakken.

Ikke vært i arbeid

På grunn av smerter måtte kvinnen senere forlate arrangementet. Mandag gikk hun på jobb, men måtte gi seg etter kort tid.

— Siden har hun ikke vært i arbeid, forteller kvinnens advokat.

Kvinnen ble med virkning fra januar 2001 erklært 100 prosent ufør. Uførheten ble forklart med de plager hun var påført etter instrumentsmellet.

Kvinnen, som var ansatt i kommunen, meldte fra til Vital forsikring hvor hun hadde en kollektiv ulykkesforsikring som også gjaldt for fritiden.

Selskapet ba om en spesialistvurdering av skadene. Her ble de konkludert med at 52-åringen var påført 15 prosent uførhet, uten at det ble sagt noe om fremtidige plager. På denne bakgrunn utbetalte Vital rundt 50.000 kroner i såkalt menerstatning. De nekter for ytterligere ansvar.

Kvinnen tok advokat og gikk til søksmål mot selskapet. Hun saksøkte også Vesta, hvor personen som bar instrumentet var forsikret. Også de avviste kravet.

Ulike vurderinger

Ingen er i tvil om at kvinnen i dag ikke er arbeidsfør. Hun har mistet løfteevnen i høyre arm, sliter med svimmelhet og har fått negative tanker.

Forsikringsselskapene mener derimot at dette ikke direkte kan tilbakeføres til sammenstøtet med instrumentet. Det er også retten enig i.

— Det er lagt frem en medisinsk erklæring som vi mener viser en årsakssammenheng mellom ulykken og uførheten. I retten har en annen fagperson sådd tvil ved resultatet. Vi mener avgjørelsen som retten har lagt vekt på er feil, sier Holvik.

Enkeltpersoners vurderinger kan med andre ord få store følger.

— Det er lotto hvem som blir oppnevnt, og vi vet at det medisinske fagmiljøet er uenige. Vi anker saken i alle fall mot Vital og vil be om at nye sakkyndige blir oppnevnt, sier Holvik.

Kvinnen (52) mener at selskapet til vedkommende som bar instrumentet også må betale erstatning. Denne delen av saken blir trolig ikke anket.

Retten er tydelig i at det vil være for mye å kreve av den kvinnelige instrumentbæreren at hun til enhver tid skulle se seg rundt for å unngå et mulig sammenstøt. Det som skjedde, og at de fikk så omfattende følger, vurderes som maksimal uflaks. Retten støtter seg også til uttalelser fra medisinske fagfolk som mener skadeomfanget er atypisk i forhold til det sammenstøtet som faktisk skjedde.