Kvinnen fikk vaksinen på kontoret til Hjemmesykepleien i Arna ved 14.30-tiden, etter det bt.no får opplyst.

Like etter fikk hun et illebefinnende og kollapset på gulvet. Helsepersonell ga henne en sprøyte med adrenalin før de slo alarm.

Legehelikopteret landet like i nærheten, på den nye fotballbanen i Stølsvegen.

Legger lokk på saken

Lederen for den kommunale hjemmesykepleien i Arna, Tove Manum Kvinge, vil ikke kommentere saken, ettersom hun ikke ønsker at den skal omtales i avisen.

Informasjonsavdelingen til Helse Bergen bekrefter imidlertid at en kvinne ble hentet av luftambulansen i Arna i det aktuelle tidsrommet, og deretter fraktet til Haraldsplass Diakonale Sykehus.— Det er mistanke om anafylaktisk sjokk, sier kommunikasjonsrådgiver Tor Erik Gregersen på Haraldsplass.

Bivirkningen er svært sjelden. Ifølge Legemiddelverket er bare ett annet tilfelle blitt registrert i Norge siden vaksineringen startet.

Kan være dødelig

Den sterke allergiske reaksjonen er potensielt dødelig. Pasientene kan få alvorlige pustevansker. Tilstanden kan opptre i løpet av sekunder eller minutter hos allergikere som utsettes for et allergifremkallende stoff.

Kvinnen som ble syk i Arna, har trolig hatt en ukjent allergi mot en av bestanddelene i vaksinen.

Faren for sjokk er årsaken til at pasienter alltid må holde seg i nærheten av helsepersonell de første 20 minuttene etter vaksinering. Adrenalin gis vanligvis som førstehjelp etter slike sjokk, og tilstanden krever ofte oppfølging på sykehus.

Relativt trygt

Til tross for bivirkninger regnes vaksinen mot svineinfluensa som trygg.

Farene ved å få svineinfluensa er langt større enn den moderate risikoen ved vaksinering, ifølge den offisielle informasjonen fra helsemyndighetene.

Kommentarer? Vennligst bruk feltet under annonsen!