Nå er den sukkersyke mannen dømt til 60 dagers betinget fengsel. Ifølge en fersk dom fra Fjordane tingrett burde han ha forstått at han ikke var skikket til å kjøre stasjonsvognen sin.

Dødsulykken skjedde 16. juni på strekningen Breim — Stårheim. På Nordfjordeid fikk mannen føling, et illebefinnende som følge av lavt blodsukker. Han kom over i motgående kjørefelt og kolliderte med en møtende bil. Kvinnen han krasjet med, døde som følge av skadene hun pådro seg.

Tiltalte har forklart at han ikke husker stort av kjøreturen. Han nektet straffskyld.

Burde visst bedre

Mannen har hatt sukkersyke helt siden 1998, og var klar over risikoen for føling. Han har tidligere hatt flere uhell i trafikken som følge av sykdommen sin.

«Tatt i betraktning hyppigheten med følinger i 2005, burde tiltalte vært fri for følinger i flere måneder - gjerne opp mot ett år - før han kunne føle seg noenlunde skikket i trafikken,» heter det i dommen.

Sjåføren var ikke tiltalt for uaktsomt drap, ettersom det er mulig at han var bevisstløs og ute av stand til å reagere riktig ved ulykkestidspunktet. Dommen gjelder forhold tidligere i hendelsesforløpet, da han faktisk valgte å kjøre bil.

Nektes å kjøre bil

I tillegg til den betingede fengselsstraffen, må mannen betale 10.000 kroner i bot. Han får heller ikke kjøre bil de neste to årene.