Sjåføren hadde kjørt kvinnen og en bekjent av henne til Kjøkkelvik, en natt i august i år.

Det viste seg snart at ingen av passasjerene kunne betale de 367 kronene som turen kostet, ifølge en fersk dom fra Bergen tingrett.

Ville kjøre til politiet

Drosjesjåføren krevde pant for beløpet, men fikk det ikke. Derfor låste han bildørene og ville kjøre mot politikammeret.

Kvinnen gikk til slutt med på å gi fra seg to mobiltelefoner, og sjåføren kjørte tilbake til Kjøkkelvik. Vel fremme tok kvinnen frem en liten kniv og holdt bladet mot halsen hans. Hun krevde at den andre passasjeren skulle få forlate bilen, og krevde samtidig å få mobiltelefonene tilbake.

Før hun forlot bilen med mobilene, slo kvinnen til sjåføren i pannen med flat hånd.

— Voldtekt

Da kvinnen møtte i retten, hevdet hun at drosjesjåføren hadde forsøkt å voldta henne, eller bedt om seksuelle tjenester som betaling. Det festet retten ingen lit til.

Den andre passasjeren har langt på vei bekreftet sjåførens versjon av saken. Det hører også med til historien at sjåføren straks etter hendelsen kontaktet drosjeeieren og fikk varslet politiet.

«Det ville ikke vært et naturlig handlemønster, hvis han virkelig hadde gjort noen form for voldtektsforsøk,» heter det i dommen.

Skerpet straffen

Aktor hadde bedt om syv måneders fengsel for kvinnen, men retten mente det var for lite. Hun er nå dømt til ett års fengsel for knivtrusselen, legemsfornærmelsen og en rekke andre forhold.

«I straffskjerpende retning legges vekt på at knivtrusselen skjedde overfor drosjesjåfør som var alene i drosjen med tiltalte og vitnet (navn strøket, red. anm.). Situasjonen må ha vært skremmende og ubehagelig for sjåføren,» heter det i dommen.

Dommen omfatter også blant annet innbrudd, tyverier, narkotikabruk og bilkjøring i beruset tilstand.