Fylkesmannen har kommet til at både Haukeland universitetssykehus og en vaktlege har brutt loven, etter at en eldre kvinne ble avvist i akuttmottaket og sendt tilbake til hjemkommunen. Kvinnen døde få timer senere.

Fylkesmannen i Hordaland konkluderer med at kvinnen «vart avvist av spesialisthelsetenesta utan å få god nok undersøking eller behandling».

Sendt tilbake

Historien begynte med at den eldre kvinnen ble dårlig i sitt eget hjem. En lege som sjekket henne mente hun trengte øyeblikkelig hjelp, og henviste kvinnen til Haukeland universitetssykehus.

Men da hun kom dit ble hun avvist i akuttmottaket og sendt tilbake til et kommunalt sykehjem.

Fordi sykehjemmet hadde midlertidig inntaksstopp på grunn av utbrudd av et magevirus, ble kvinnen sendt hjem, der hun skulle få tilsyn. Få timer senere døde hun, skriver Fylkesmannen i en pressemelding.

Burde sjekket

Fylkesmannen mener kvinnen burde blitt tatt i mot i akuttmottaket for å bli undersøkt, og at hun burde blitt behandlet på sykehuset.

Når de først sendte kvinnen tilbake til hjemkommunen mener fylkesmannen at sykehuset burde tatt kontakt for å sikre at hun fikk nødvendig oppfølging.

Kvinnens hjemkommune går klar av kritikken. «Vi har funne at oppfølginga frå kommunen var forsvarleg», skriver Fylkesmannen i Hordaland.

Undersøkt i ambulanse

Trond Haugstvedt, klinikksjef på Haukeland, tar kritikken til etterretning.

— Vi er fryktelig lei oss for den hendelsen og er helt enige i konklusjonene som har kommet, sier klinikksjefen.

Han sier de vil bruke vurderingen fra Fylkesmannen for alt den er verdt i opplæringen.

— Dette aktualiserer mange av de problemstillingene vi jobber med, sier han.

Haugstvedt sier at kvinnen ble undersøkt i ambulansen, men akuttlegen burde ha gjort en selvstendig vurdering av kvinnen når hun kom frem til Haukeland.

— Nå skal vi gjøre alt for å forsikre oss om at dette ikke skjer igjen, sier klinikksjefen.