JAN STEDJEjan.stedje@bt.no Dette er konklusjonen som fylkeslege Petter Øgar i går sendte Statens helsetilsyn (Helsetilsynet). Han har varslet sykehuset om at vilkårene for å tildele behandlende lege advarsel kan være til stede. Obduksjonen av kvinnen bekrefter dødsårsaken som blødning forårsaket av stikk i hjertet under en rutineundersøkelse.Legen som utførte undersøkelsen som fikk dette tragiske utfallet peker i sin uttalelse 15. mai i år på det hun kaller manglende rutiner for opplæring og kontroll av ferdigheter i praktiske prosedyrer både ved SSSF og andre steder hun har fått opplæring eller har arbeidet. Legen hevder også at hun bare hadde sett denne type undersøkelse utført noen ganger, uten å få opplæring, før hun selv utførte inngrepet.På det tidspunktet uhellet skjedde ved SSSF kjente legen seg trygg på at hun kunne inngrepet, og fortsatte derfor å gjøre metodiske feil som hun trodde var riktig.Nå blir det Helsetilsynet som avgjør reaksjonen mot legen.