Steinraset skjedde ved Kattadalen på Fylkesvei 7 mellom Granvin og Kvanndal. Steinblokker falt ned i kjørebanen og traff personbilen.

— Vi har fått melding om at det var to personer i bilen og at disse personene er kjørt i ambulanse til sykehuset på Voss. Ingen av dem skal være kritisk skadet, opplyste operasjonsleder Anita Iversen i Hordaland politidistrikt.

Alvorlig skadet

En 53 år gammel kvinne er alvorlig skadet etter ulykken. Tilstanden er stabil, og hun fikk i går behandling på intensivavdelingen ved Voss sjukehus etter ulykken.

En mann (55) kom fra ulykken med lettere skader, og ble i går utskrevet fra sykehuset.

Kvinnen ble overført til Haukeland sykehus torsdag kveld. Fredag formiddag skulle kvinnen opereres, opplyser Haukeland universitetssykehus.

Les også: Mann omkom i steinras i Søgne

Frykter flere ras

Luftambulanse, ambulanse og brannmannskaper ble sendt til stedet.

— Raset gikk like før innløpet til den første tunnelen, cirka en kilometer fra Granvin. Det er en bratt fjellside og det henger blokker igjen som vi frykter kan rase ut. Vi har derfor bedt Statens vegvesen om å komme til stedet for å vurdere situasjonen før veien kan åpnes igjen, sier Iversen.

Veien åpnet

  • Fylkesvei 7 er sperret ved Kattadalen på grunn av raset. Vi har tilkalt geolog fordi det er fare for at mer stein kan rase ut fra fjellsiden, opplyser vaktoperatør Lene Westrheim ved Veitrafikksentralen i Hordaland.

Geologen ankom rasstedet i 13-tiden. Man fryktet at veien mellom Granvin og Kvanndal ville bli stengt ut dagen. Omkjøring skjedde via fergesambandene Bruravik-Brimnes og Kinsarvik-Kvanndal eller Voss-Trengereid-Norheimsund-Kvanndal.

Men veien åpnet igjen raskere enn planlagt. Klokken 18.15 torsdag var det fri ferdsel på fylkesveien.

Rassikring planlagt i 2012

Fylkeskommunen har nå overtatt ansvaret for riksveiene. De har derfor skiftet navn fra riksvei til fylkesvei. Det er således fylket sitt ansvar å rassikre fylkesvei 7 i Hardanger innenfor de øremerkede midler de får fra staten.

— Dette området er kartlagt som et raspunkt. Rassikring av stedet er med handlingsplanperioden 2010 - 2013, sier samferdselssjef Magnus Vestrheim i Hordaland fylkeskommune til bt.no.

- Litt seint kanskje, når raset er gått?

— Det er tragisk det som har skjedd, men mange veier i Hardanger er rasfarlige. Dette rasområdet i Kattadalen er det satt av 15 millioner til å sikre med rasgjerde og nett i 2012.

- Vil du gå inn for å fremskynde rassikringen?

— Det skal være et møte Samferdselsutvalget den 18. august. Der forventer jeg at Statens vegvesen legger frem et rapport om dette raset. Jeg vil avvente hva de tilrår. Prioriterer vi et område, betyr det at et annet blir skjøvet ut i tid, sier Vestrheim.