Den 60 år gamle kvinnen er dømt i Nordhordland tingrett for å ha kjørt i sterkt beruset tilstand to ganger på tre dager.

Kjøreturene fant sted i Lindås i mars i fjor. Etter første tur viste blodprøven 2,68 i promille en time etter kjøring. Andre gang viste den 2,83.

Fordi hun var blitt tatt for promillekjøring to dager tidligere, hadde hun heller ikke gyldig førerkort da hun kjørte på en fotgjenger. Fotgjengeren fikk lettere skader.

Kvinnen har tilstått begge kjøreturene i retten. Fordi hun gjentok fyllekjøringen, fordi hun kjørte på en person og fordi promillen var høy, mener retten det må reageres med ubetinget fengsel.

Kvinnen ble dømt til fengsel i 36 dager. Hun må også betale en bot på 30.000 kroner, og hun mister førerkortet i fire år.