Kvinnen var forbannet over at sykkeldekkene var flate, og mistenkte naboen for å stå bak. Derfor endte det med slåsskamp, da hun i sommer møtte naboen i fellesgangen i Laksevåg.

Bergen tingrett mener det er uklart hvem som startet slåsskampen, men finner det bevist at kvinnen slo naboen gjentatte ganger i hodet med en halv kilo tung jernstang.

Gjorde stor skade

Naboen fikk brudd i pannebihulen, kutt i nesen, en brukket lillefinger og flere kuttskader i hodet etter å ha blitt slått med jernstangen.

Selv mente kvinnen hun havnet i nødverge, fordi naboen skal ha slått først.

Dommerne mente imidlertid at kvinnen gikk langt ut over grensene for nødverge, og dømte kvinnen for legemsbeskadigelse med særlig farlig redskap.

– Selv om tiltalte fremstår å være fysisk svakere enn fornærmede, kan ikke tiltaltes bruk av jernstangen anses å være nødvendig. Slag mot hodet med en jernstang kan meget lett få fatale følger, mener dommerne.

Ville skade naboen

Kvinnen innrømmet i retten at hun hadde tenkt å skade naboen, og at hun ønsket at «fornærmede skulle føle smerte».

Slåsskampen var ikke første gang 48-åringen hadde havnet i klammeri med naboen.

En morgen i mai i fjor tok hun med seg en hammer for å få naboen til å skru ned musikken. Da naboen kom ut av leiligheten slo hun flere ganger i et rekkverk med hammeren, og kjeftet høylytt.

Naboen ble redd og rømte tilbake inn i leiligheten fordi han var redd for å bli truffet av hammeren. Kvinnen dømmes derfor også for skremmende atferd.

Har flyttet

Dommerne mener kvinnen var i en vanskelig livssituasjon da sammenstøtene med naboen fant sted, og trekker i straffeutmålingen frem at hun hadde vært i en langvarig konflikt med naboene.

– Det faktum at tiltalte har skaffet seg en ny bolig og har en bedret livssituasjon, tillegges vekt i formildende retning, heter det i dommen.

Kvinnen må nå sone 75 dager i fengsel, og får i tillegg en betinget dom på 45 dager. I tillegg må hun betalte 16.000 kroner i erstatning til naboen.

– Min klient erklærte spontant anke da hun fikk opplest dommen. Hun mener det er hun som er offeret i denne nabokrangelen, sier advokat Kjell-Asbjørn Helland.