Ankesaken etter drapet i november 2013 startet i Gulating lagmannsrett i dag.

  • Nei, det gjør jeg ikke, svarte den nå 42 år gamle kvinnen på dommerens spørsmål om straffskyld.

Hun stilte i retten iført hvit T-skjorte, dongeribukse, joggesko og et svart sjal i halsen.

Timannsjury avgjør

Fordi hun har anket over skyldspørsmålet, skal saken i lagmannsretten avgjøres av en timannsjury.Syv dager er satt av til den andre rettsrunden.

Den drapstiltalte kvinnen har tidligere forklart at hun ble vekket av bråk i gangen den aktuelle morgenen.Aktor i saken, statsadvokat Ellen Cathrine Greve, sa i sitt innledningsforedrag mandag at det sentrale og omstridte spørsmålet i saken er dette:

Vi hadde et bra forhold

Drapstiltalt kvinne

— Hvem er gjerningsmannen, og hvem utførte knivdrapet.

I sin forklaring mandag opplyste den drapstiltalte kvinnen at hun var på barnehjem og at hun begynte å ruse seg i 10-12-årsalderen.

— Vi hadde et bra forhold, sa hun om samlivet mellom henne og samboeren.

Eks-konen til stede

I rettssalen var også drapsofferets eks-kone til stede. Hun skal muligens vitne for å fortelle hvordan avdøde, Jan Reidar Blix Sæther, var som person.

De to ble skilt tidlig på 2000-tallet på grunn av Sæthers tiltagende rusmisbruk.

Han var en høyst oppegående person med høy verdighet

Drapsofferets eks-kone

Til BT forteller eks-konen at hun tilfeldig, og ett år etter at det skjedde, ble klar over drapet på eks-mannen.

— Det synes jeg er rart, sier hun.

— Jeg kjente ham kun som rusfri. Men hvis det trengs, forteller jeg gjerne retten at han var en høyst oppegående person med høy verdighet. Han plaget meg ikke etter bruddet, viste meg respekt, og jeg hadde ingen episoder med ham, sier hun.

«Mente ikke å gjøre noe vondt»

ÅSTEDET: Verken tekniske undersøkelser, hundesøk eller vitneopplysninger pekte i retning av ukjente gjerningspersoner. Her fra åstedet den 4. november 2013. ARKIVFOTO: CHRISTIAN NICOLAISEN
- PEKTE UT: Politiet fant flere kniver i en gryte i samboerparets oppvaskkum. To biffkniver og en filetkniv sto delvis nedsenket i vann. Det ble ikke funnet DNA på noen av dem. I tingrettens dom mot Janne Haugen Christensen (41) er det vektlagt at hun selv pekte mot en kniv på kjøkkenet som et mulig drapsvåpen.
POLITIET

I tingrettens dom, der Janne Haugen Christensen altså fikk 12 års fengsel, ble hun i tillegg dømt til å betale totalt 400.000 kroner i oppreisning til drapsofferets etterlatte, hans mor og en datter, med en like stor sum til hver av dem.Christensen var gjennom mange år samboer med drapsofferet, 46 år gamle Jan Reidar Blix Sæther.

Et opptak av nødsamtalen, der den tiltalte kvinnen selv ringte til AMK, ble tillagt avgjørende vekt i tingrettens fellende dom mot kvinnen.

Kvinnen er tidligere straffedømt, blant annet for bruk av kniv, men har ikke pådratt seg straffbare forhold de siste syv årene, ifølge hennes forsvarer, advokat Rune Valaker.

I lagmannsretten mandag påpekte Valaker at saken er uten tekniske bevis, og at hennes klient mener noen andre utførte knivdrapet.

Den tiltalte 42-åringen forklarte for lagmannsretten at hun sovnet i stuen natt til drapsdagen, og at samboeren da var til stede i stuen.

— Jeg våknet av at noen kranglet ute i gangen, døren inn dit var lukket, det var en sint, høylytt diskusjon. Jeg fikk ikke opp døren fordi noen holdt den igjen, sa kvinnen.

— Jeg fikk inntrykk av at det var flere personer der. Til slutt fikk jeg døren hardt mot meg slik at jeg falt bakover.

Lydeksperter frafalt

Aktor Greve sier de sakkyndige som vitnet om nødsamtalen i første runde av saken, er frafalt under saken i lagmannsretten.

I tingretten karakteriserte forsvarer Valaker vitnemålet til en lydekspert som «sprøyt».

Men originalopptaken skal spilles av.

— Det ble for mye frem og tilbake med de vitnene. Vi vil høre originalopptaket av nødsamtalen, men ikke noens analyse av det, sier Greve til BT.

Politiets «skurre»-liste

Politiet gjorde tidlig i etterforskningen et poeng av at Christensen forklarte seg usammenhengende og delvis selvmotsigende.

Her er noen av momentene aktor vektla underveis i rettssaken i tingretten:

  • Ryddig gang: Christensen forklarte seg om bråk og krangling mellom samboeren og fremmede i gangen, og at det lå medisiner strødd utover. Ingen av de første som kom til stedet, verken politi eller ambulansefolk, la merke til noe rot i gangen. Forsvareren har pekt på at det faktisk ble funnet medisinemballasje med blod på i en sofa i gangen, og at tiltalte kan ha ryddet i gangen før noen kom til stedet. Forsvareren mener også at medisinsporet underbygger at krangel om medisiner kan ha vært bakgrunnen for knivstikket - noe Christensen opplyste om allerede i nødsamtalen med AMK.
  • De fremmede: Etter bråket i gangen har Christensen forklart at hun gjennom et stuevindu så to personer i gaten utenfor leiligheten. Ingen vitner i saken har lagt merke til noen spesielt i området den morgenen drapet skjedde. En hund som ble satt til å søke fra inngangsdøren, fant ingen ferske spor. Kriminalteknikere fant ikke spor av fremmede - verken fotavtrykk, fingeravtrykk eller biologiske spor - i leiligheten.
  • Nødsamtalen: Det var Christensen selv som ringte AMK og fortalte at samboeren var knivstukket. Aktor har gjort et poeng ut av at tiltalte først ringte feil nummer til politiet, 122, og at det så gikk cirka et halvt minutt før hun ringte til 113. I nødsamtalen, som ble tatt opp av AMK-sentralen, mener politiet også at Christensen spør seg selv hva hun har gjort, for så å si: «Og no e du pinede død». Kvinnens forsvarer mener det er umulig å oppfatte hva som nøyaktig blir sagt.
  • «Mr. X»: Christensen ble siktet for drap samme dag som knivstikkingen. Tidlig trakk hun inn en «Chris» som en mulig, alternativ gjerningsmann, og sa hun var sikker på at han hadde vært i leiligheten drapsdagen. Politiet har fortalt om relativt omfattende undersøkelser rundt en mulig «Chris», men at det ikke førte noen vei. Politiets hovedetterforsker på saken forklarte torsdag at Christensen til slutt ble usikker på om «Chris» finnes og om han var i leiligheten. Kvinnens forsvarer mener politiet har gjort altfor lite for å sjekke «Chris»-sporet. Han viser blant annet til at de ikke kjenner identiteten til en person som sto oppført som «Chris X» i tiltaltes telefonliste. Politiet ringte ham kun på et polsk nummer, og var heller ikke i kontakt med polsk politi.
  • Knivene: Christensen skal uoppfordret, på spørsmål om hva som kan ha blitt brukt for å skade samboeren, ha pekt ut knivene på kjøkkenet som en mulighet. Politiet har spurt seg hvorfor hun overhodet pekte ut disse knivene. Undersøkelser viser at knivene kan være forenlige med skadene på avdøde, men det er ikke påvist at noen av dem er brukt. Det var heller ikke DNA-spor på knivene. Kriminalteknikere sier knivene lot til å være avskylte. På lydopptaket fra nødsamtalen mener en lydekspert også at han hører lyden av noe hardt som legges bort på kjøkkenet. Politiets teori er at lyden kan være tiltalte som legger fra seg en kniv.
  • Tidligere episoder: Den tiltalte kvinnen er tidligere dømt for både vold og legemsbeskadigelse med kniv. Et vitne i saken, avdødes stemor, fortalte også om at tiltalte skulle ha truet samboeren med en kniv for noen år siden.
  • Endret forklaring: Aktor sa underveis i rettssaken at kvinnens forklaringer har «skiftet mye». Blant annet viste hun til at tiltalte, samme morgen som knivstikkingen, sa til politiet at hun fant samboeren i gangen. Senere, også under rettssaken, har hun forklart at samboeren selv kom inn i stuen og fortalte at han var knivstukket.
AKTOR: Statsadvokat Ellen Cathrine Greve i lagmannsretten mandag. - Hvem er gjerningsmannen, og hvem utførte knivdrapet, stilte hun som kjernespørsmålet i sitt innledningsforedrag.
Ørjan Torheim