Utslippene gjennom skorsteinen kan ha vært så høye som 55 kilo i året. Fabrikken har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn (SFT) til å slippe ut ett kilo kvikksølv i året.

— Vi er veldig lei oss for dette og skal jobbe for at det ikke skjer igjen, sier styremedlem Bror Magnus Heegaard i Eras Metal.

Så langt er det ingen grunn til å tro at kvikksølvnivåene i luften i Høyanger er eller har vært på et nivå som gir fare for helseeffekter ved innånding.

— SFT vil likevel be Nasjonalt folkehelseinstitutt om å vurdere helsemessige effekter av utslippet. SFT vil også følge bedriften tett med nye kontroller og vurderer å anmelde forholdet til politiet, opplyser medierådgiver Reidar Evensen i SFT til bt.no.

Fabrikken ligger bare noen få hundre meter fra boligstrøket Kvernhaugen. Ifølge en pressemelding fra Eras (Word-dokument) , viser målinger at de ansatte på fabrikken har hatt normale kvikksølvverdier i blodet.

- En uheldig sak

Foreløpig kan ikke Folkehelseinstituttet si mye om eventuelle helsemessige effekter for folk i Høyanger. De må skaffe til veie beregninger som viser hvor store konsentrasjoner som har nådd befolkningen.

SFT antyder at dette vil ta en ukes tid.

— Dette er en ganske uheldig sak. Vi er i løpende kontakt med SFT og kommunelegen, slik at alle parter har informasjonen som er nødvendig. Vi må vite mer om hva folk kan ha fått i seg, sier avdelingsdirektør Per Schwarze i Folkehelseinstituttet.

Han viser til Mo i Rana, som lenge har hatt problemer med utslipp av svevestøv og tungmetaller fra industrien. Verdens helseorganisasjon opererer med en grense på ett mikrogram kvikksølv per kubikkmeter luft, mindre konsentrasjoner enn det skal ikke være farlig.

— I Mo i Rana var det snakk om en hundredel av dette nivået. Det vi vil vite, er om nivået i Høyanger er betydelig høyere enn dette. Foreløpig tror vi ikke det, sier Schwarze.

Han understreker at selv om konsentrasjonen er så lav at den ikke utgjør noen helsefare, er det svært viktig å redusere kvikksølvutslipp.

— Det kvikksølvet vi har i luften konsentreres i nordområdene og går inn i næringskjeden der - og videre til for eksempel fisken vi spiser, sier han.

Ekstremt farlig stoff

Kvikksølv fordamper ved romtemperatur og er et av de farligste tungmetallene vi har. Dampen er ekstremt farlig å puste i, og kan gi alvorlige skader på lungene, leveren, nyrene og nervesystemet. Metallet kan også gi mentale forstyrrelser og fosterskader.

Nøyaktig hvor store utslippene i Høyanger har vært, er uklart. Målingene fra skorsteinsrøyken har indikert årlige utslipp på alt fra under ett kilo til 55 kilo.

Utslippene har trolig pågått i flere år. I tillegg har bedriften sluppet ut altfor store mengder av stoffet flussyre, som kan gi skader på vegetasjon og beitedyr.

SFT krevde stopp

SFT har reagert på at bedriften ikke har god nok kontroll på utslippene av kvikksølv. I et brev (PDF-fil) onsdag krevde SFT at utslippene stoppes umiddelbart.

Allerede neste dag ble fabrikkporten lukket. Ledelsen planlegger å installere et kvikksølvfilter før produksjonen kan settes i gang igjen 6. april.

Om lag 30 ansatte skal permitteres fra 20. februar. Permitteringene var planlagt allerede før kvikksølvutslippet ble kjent, og har sammenheng med at fabrikken skal rustes opp for 54 millioner kroner.

Slapp også ut bly

Eras Metal driver i første rekke med produksjon av sinkoksid, som brukes blant annet til galvanisering. Bedriften bruker ikke kvikksølv i ren form, men tungmetallet blir frigjort fra råmaterialer i produksjonsprosessen.

Høyanger-fabrikken har også tidligere vært i SFTs søkelys etter utslipp av tungmetaller. I forrige måned vedtok bedriften en bot på 300.000 kroner for å ha sluppet ut ca. 125 kilo bly i Høyangsfjorden i september 2006. Det er 12-13 ganger mer bly enn bedriften hadde tillatelse til å slippe ut.

Det var SFT som anmeldte utslippet av såkalt slurry, en blyholdig masse.

Wikipedia