Ekstremt store konsentrasjoner av kvikksølv er påvist ved vraket av den tyske ubåten U-864, som ble senket av britene utenfor Fedje 9. februar 1945. Det bekrefter forskningsdirektør Jens Skei i Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

Området der giften nå er funnet, er et populært fiskested for lokalbefolkningen.

— Det er der vi er ute med pilk, snøre og line, sier ordfører Erling Walderhaug til bt.no.

Selv sikret han seg en stor juletorsk derfra nylig. Fisken skal serveres, giftalarmen til tross.

— Den skal jeg spise med velbehag. Men det er klart at vi ser veldig alvorlig på saken. Giften må fjernes, ellers kan den utgjøre en helsefare i mange år, sier ordføreren.

Opptil 70 tonn

NIVA fikk i høst i oppdrag av Kystverket å undersøke havbunnen ved ubåtvraket. Ubåten skal blant annet ha hatt en last på 1857 støpejernsflasker med kvikksølv da den ble senket. Mengden er anslått til 65-70 tonn, ti ganger mer enn totalutslippene av kvikksølv i Norge i 1985. 3. desember i år ble prøver tatt på flere steder ved vraket, som er delt i to og ligger på mellom 140 og 160 meters dyp.

— På tre av prøvestedene har vi påvist en ekstremt høy konsentrasjon av kvikksølv med 1653 milligram per kilo sandslam. Så høye konsentrasjoner av kvikksølv er aldri tidligere funnet i marine områder i Norge. Det naturlige nivået av kvikksølv i tilsvarende områder i naturen er 0,1 milligram, sier Skei.

Metallisk kvikksølv

Han presiserer at ubåtlasten inneholdt metallisk kvikksølv. Et stoff eldre folk vil huske ble brukt i termometre i gamle dager. Metallisk kvikksølv er et grunnstoff som ikke brytes ned av naturen over tid, men endrer form.

— Problemet er at metallisk kvikksølv endrer form når det slippes ut av tanker og lekker ut i naturen. Da omdannes stoffet til organisk kvikksølv, som er en større miljøtrussel fordi det tas lettere opp i organismer, for eksempel fisk, sier Skei.

NIVA vurderer nå om større områder ved vraket skal undersøkes. Undersøkelsene så langt har heller ikke brakt klarhet i om kvikksølvtankene om bord i ubåten har rustet slik at stoffet har lekket ut, eller om kvikksølvtankene ble ødelagt allerede da ubåten ble torpedert i 1945, sier forskningsdirektør Skei.

- Må rydde opp

Bellona-leder Frederic Hauge sier det er fint at kvikksølvlekkasjen skal undersøkes, men at det også må gjøres en opprydningsaksjon på stedet.

— Regjeringen må nå komme med en saftig ekstrabevilgning på flere titall millioner. Det er verdier i området rundt vraket. De må også gå gjennom registre for å finne ut om det ligger slike lekkende ubåter andre steder, sier han.

Havforskningsinstituttet i Bergen og Fiskeridirektoratet har ansvaret for å iverksette undersøkelser som kan bringe klarhet i om organisk liv i området er påvirket av eventuelle kvikksølvlekkasjer.

— Undersøkelsene vil bli iverksatt umiddelbart over nyttår, sier informasjonssjef Olav Lekve i Fiskeridirektoratet. Han sier det allerede er tatt prøver av fisk i et oppdrettsanlegg fire-fem kilometer fra vraket, på nordvestsiden av Fedje.

— Der ble det ikke påvist kvikksølvforurensning, sier han.

Ikke andre kilder

Beredskapsdirektør Tor Christian Sletner i Kystverkets beredskapsavdeling har koordineringsansvaret for de undersøkelser som er gjort og skal iverksettes etter nyttår. Han sier at det ikke foreligger noen dokumentasjon som opplyser hva ubåten hadde av last da den ble senket.

— Mye av dokumentasjonen ble ødelagt under kapitulasjonen. Men fra ubåtmiljøer i Tyskland har vi indikasjoner på at den kan ha brakt med seg 65-70 tonn kvikksølv i støpejernsflasker, sier Sletner.

Han sier undersøkelsene av fisk i området kan iverksettes umiddelbart over nyttår. Men undersøkelsene av vraket og farvannet rundt vraket vil ta lengre tid å komme i gang med på denne tiden av året. Årsaken er at det må etableres en tilfredsstillende plattform som en miniubåt (ROV) kan arbeide ut fra.

På vei til Japan

Den tyske ubåten U-864 ble torpedert av den britiske ubåten Venturer. Begge ubåtene var neddykket da angrepet fant sted. Ubåten ble funnet av Forsvaret to sjømil rett vest for Fedje nord i Hjeltefjorden tidlig i mars i år.

Da ubåten ble senket, skal den ha vært underveis fra Kiel til Japan med blant annet fremstående eksperter på Tysklands hemmelige tyske rakett- og jetfly, Messerschmitt Me 163 og Me 262.

<b>BEKYMRET:</b> Ordfører Erling Walderhaug krever at giften fjernes så snart som mulig.
Arkiv