Deretter skal «Kvikk»-saken inngå i en større undersøkelse med fokus på strålingsfare i hele Forsvaret som er iverksatt på bakgrunn av rapporter om helserisiko ved å jobbe på radarinstallasjoner.

Kartlegging

— Forsvaret ønsker ikke å utsette sine ansatte for unødig helserisiko og vi vil ha frem alle sider ved både «Kvikk»-saken og andre saker som berører de ansattes arbeidsmiljø, sier forsvarssjef Sverre Diesen til bt.no.

Seksjon for arbeidsmedisin ved Universitetet har undersøkt «Kvikk»-saken som ledd i en større kartlegging av helse, miljø og sikkerhet i hele Sjøforsvaret og la for to uker siden frem en rapport som viste at tjenestegjørende på KNM «Kvikk» hadde en fire ganger høyere hyppighet av barn med medfødte misdannelser enn personell fra andre marinefartøy.

Forsvarets sanitet foreslo etter rapporten at «Kvikk»-undersøkelsen i Bergen burde avsluttes og overføres til den store undersøkelsen angående radarstråling. Dette vakte sterke reaksjoner blant «Kvikk»-foreldrene.

Utvidet strålingsgruppe

Forsvarssjefens løsning på det videre arbeidet innebærer at Sjøforsvaret og forskerne ved Universitetet i Bergen skal arbeide tett sammen med en utvidet strålingsgruppe som Forsvaret har nedsatt.

Forsvarssjefen ønsker at både nasjonale og internasjonale strålingseksperter skal trekkes inn i det videre arbeid med strålingsspørsmål i Forsvaret.

— Vi kan ikke leve med at vi ikke vet nok om de ansattes helserisiko. Derfor vil vi gjøre alt vi kan for å komme frem til en tilfredsstillende arbeidsform for det videre forskningsarbeidet, sier forsvarssjef Sverre Diesen.

Han understreker at det er et viktig poeng for ham at representanter fra foreldre og pårørendegrupper skal ha nær kontakt med Forsvarets strålingsgruppe og Sjøforsvarets strålingsgruppe.