• Både Forsvaret og norske forskningsmiljøer har en skremmende holdning, mener Trond Kathenes, som er leder for Kvikk-foreldrenenes interesseorganisasjon.

— Ingen har tatt dette på alvor i alle disse årene. Det som kanskje skremmer meg mest med hele denne saken, at ikke bare Forsvaret ignorerte faresignalene, men at viktige forskningsinstanser som Statens strålevern og Norsk Folkehelseinstitutt gjorde det samme. Ingen av dem har overhodet vist noen interesse for denne saken. Mange har trodd at saken var løst og årsakene funnet, men det dukker altså opp stadig flere elementer, og jeg mener at vi fortsatt ikke har kommet til bunns i det store spørsmålet: hva var det egentlig med Kvikk?

— Svaret på det spørsmålet er vi bare nødt til å finne, sier Kathenes.

Forhandlinger i gang

— Hvilke konsekvenser kan de nye opplysningene få for arbeidet med å skaffe økonomisk kompensasjon til Kvikk-barna.

— Forhandlingene med Forsvaret går sin gang. Om en måned eller to skal kartleggingen av skadeomfang være sluttført. Deretter skal det utmåles kompensasjon for hvert enkelt barn og hver enkelt familie. Hvor store beløp det kan bli snakk om, er for tidlig å ha noen formening om, sier Kathenes.

Han understreker sterkt at den nye rapporten som slår fast en om mulig enda tydeligere årsakssammenheng mellom misdannelsene og radarstråling enn tidligere antatt, ikke bør få noen følger for forhandlingene som nå pågår.

— Men en klarere sammenheng kan vel få betydning for erstatningsutmålingen?

To formål

— Vi har en prosess i gang, og det vil være galskap hvis den stoppes. Da vil det gå minst ti år til før denne saken kan bli avsluttet, og det er ingen tjent med, sier Kathenes, som presiserer at interessegruppen har to formål:

— Vi slåss ikke bare for ungene våre. Det gjelder like mye å sørge for at dette aldri noen gang skjer igjen. Det er vårt hovedfokus nå.

MÅ ALDRI SKJE IGJEN: - Vi slåss ikke bare for ungene våre. Det gjelder like mye å sørge for at dette aldri noen gang skjer igjen, sier Trond Kathenes, leder for Kvikk-foreldrenenes interesseorganisasjon. ARKIVFOTO: GIDSKE STARK