• Dette viser helt klart at det må gjennomføres nye målinger av strålingsnivåene, sier talsmann for «Kvikk»-foreldrene, Trond Kathenes.

— Vårt poeng har hele tiden vært at de utførte målingene ikke har gitt det komplette bildet av strålingsmiljøet på «Kvikk», sier Kathenes.

Han mener den rendyrkete datamodelleringsmetoden som ble brukt, ikke er god nok.

— Vi har helt fra dag én sagt at de utførte målingene ikke fanget opp hele strålespekteret, sier Kathenes.

Realistiske målinger

Mens de ansvarlige for målingen av strålingsnivåene på KNM «Kvikk» nøyde seg med å måle senderne hver for seg, mener Kathenes at man skulle målt strålingen med full utsendelse på alle antenner.

— Når alle senderne ble brukt med full effekt, kan også nye elektromagnetiske felt ha oppstått og dannet et uoversiktlig strålingsspekter. Dette får man ikke målt ved datamodellering. Vi reiste denne kritikken alt i 1998, sier Kathenes.

Han mener den eneste logiske konsekvensen er at det blir gjennomført helt nye målinger som fanger opp situasjonen slik den virkelig var om bord på «Kvikk» da fartøyet drev elektronisk krigføring.

Tjenestegjørende om bord på KNM «Kvikk» har hatt 4,6 ganger høyere risiko for å få barn med misdannelser enn andre ansatte i Sjøforsvaret, viser en kartlegging utført av Seksjon for arbeidsmedisin ved Universitetet i Bergen.

Andre årsaker?

Professor i arbeidsmedisin, Bente E. Moen, har i BT tidligere uttalt at stråling ikke nødvendigvis er årsaken til de mange medfødte misdannelsene. Moen har vist til at andre miljøforhold og faktorer som livsstil kan ha spilt inn.

Trond Kathenes tror likevel ikke at andre forklaringer vil ta oppmerksomheten bort fra stråling som sannsynlig årsak til misdannelsene.

— Jeg har vanskelig for å se at det skal være andre kilder til opphopingen av misdannelser enn strålingen mannskapet ble utsatt for. Man bør fokusere på det som var spesielt med nettopp «Kvikk». Livsstil, kosthold og andre miljøforhold var lik på alle båtene, sier Kathenes.

«FRA DAG ÉN»: - Vi har helt fra dag én sagt at de utførte målingene ikke fanget opp hele strålespekteret, sier Trond Kathenes. Her med sønnen Andreas. <br/>ARKIVFOTO: GIDSKE STARK