Se Frieles tilsvar på btv

For tredje gang prøver opposisjonen å få med seg et av byrådspartiene på et vedtak som vil sette en stopper for ordførerens mulighet til å reklamere for egen bedrift, slik Herman Friele har gjort denne våren.

På mandag skal bystyret behandle forslaget til nytt ordførerreglement. Da vil Ap legge frem et nytt forslag som går direkte på de omdiskuterte kaffereklamene på tv.

Brenner for forbud

Under punkt 2, der det heter at ordføreren skal være kommunens rettslige representant, vil Ap legge til følgende: «Dette medfører at ordføreren ikke kan drive utadrettet (offentlig) virksomhet til fordel for egne eller andres privatøkonomiske foretak».

Initiativtaker er Eilert Jan Lohne, som også sto bak det første forsøket på å stanse reklamene. I går fikk han med seg bystyregruppen.

Da det utvidede forretningsutvalget behandlet det nye ordførerreglementet lanserte RV, med støtte fra SV, Ap og Sp, et punkt der det het at «Ordføreren skal kun profilere politiske saker som har forankring i flertallsvedtak i bystyret, komiteer eller forretningsutvalget».

— Det forslaget var uheldig formulert. Vi ønsker ikke å frata Friele retten til å uttale seg om politiske saker. Her handler det om å begrense muligheten for korrupsjon, sier Lohne.

KrF-gruff

Saken har skapt problemer for Høyres samarbeidspartier i byrådet. Både i KrF og Venstre har det vært kritiske røster mot kaffereklamene. Men heller ikke denne gangen vil KrF støtte Lohne, sier partiets gruppeleder Kristian Helland. Bystyregruppen diskuterte saken på et møte i går kveld.

— Vi står fast på det vi har sagt før. Vi har henstilt til ordføreren å vurdere sin praksis. Noe mer vil vi ikke gjøre, sier Helland.

MER GRUFF: Ap gir seg ikke, men Herman Friele får trolig fortsette å reklamere for kaffe.
Jan M.Lillebø