BJARNE KVAM bjarne.kvam@bt.no

– Bilkøen sto helt ut til Glaskartunnellen, derfor har vi bedt om at bilene skal få kjøre uhindret til byen i en periode, oppl-ser vaktsjef Birger Kleppe ved Bergen politidistrikt.

Det var i Helleveien like ved avkjøringen til gamle Bergen at det klokken 1225 oppsto et alvorlig vannledningsbrudd som Bergen kommune har jobbet med å fikse i hele dag.

– Arbeidet kommer nok til å pågå ut over natten, mener vaktoperatør Trond Skeide ved vegtrafikksentralen.

Arbeidet med vannlednings-bruddet skapte trafikkproblemer. Men problemene ble forsterket av at bilene måtte stoppe for å betale bompenger. Til slutt var køen altså mange kilometer lang. Det var dette som fikk politiet til å anmode Bro— og tunnellselskapet om å droppe pengeinnkrevningen i hvert fall en times tid i kveld. Om bompengebodene vil bli åpnet igjen, er høyst uklart.

– Jeg har fått beskjed om at betjeningen har forlatt bodene, opplyser vaktsjef Birger Kleppe til Bergens Tidende.