I forbindelse med gravearbeidet som gjøres i forkant av Kvarteret-utbyggingen, raste store deler av Kvarterets kontorlokaler, Villaen, sammen.

Alt videre arbeid er nå utsatt, da det ikke er sikkerhetsmessig forsvarlig å arbeide i området, skriver Studvest.

Det er ikke første gang utbyggingen er blitt utsatt. I utgangspunktet skulle det nye bygget stått klart til semesterstart 2008.

Tidligst ferdig 2009

– Foreløpig tenker vi at det tidligst kan stå ferdig høsten 2009. Men det forutsetter at alt går helt enkelt, sier universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken til studentavisen.

Ettersom Villaen er verneverdig, må det foreligge en politisk godkjennelse og tegninger for et nytt bygg, før rivingen kan starte.

Stilles høye krav

Ifølge Byantikvar i Bergen kommune, Tone Merethe Takvam settes det strenge krav til et nytt bygg.

– Skal noe oppføres på det området, må det stilles høye krav til materialkvalitet, form og detaljering, sier Takvam.

Åge Vallestad, overarkitekt ved byggesaksavdelingen til kommunen, avventer notatene fra byantikvaren før de skal behandle saken.

Universitetsledelsen skal nå gå gjennom hele prosessen for å kartlegge hva som har skjedd og hva som skal skje videre. Elvebakken lover studentene at de skal gjøre det de kan for at utbyggingen skal gjennomføres raskest mulig.

Hva synes du om at Kvarteret er utsatt enda en gang? Si din mening her.

FARLIG NÆR: Den falleferdige Villaen ligger farlig nær Kvarteret-bygningen som skal bygges ut. Arkivfoto: Bjørn Erik Larsen