I elleve år har Det akademiske kvarter vært tumleplass for bergensstudentene. Nå spleiser byens 25.000 studenter på en ny storsal som skal gjøre bygget enda mer fleksibelt. Men ombyggingen fører til at studentene møter stengte dører i Olav Kyrres gate til våren.

Kino— og teatersal

— Fra januar til og med sommerferien må hele huset stenge. Vi skal grave opp bakgården. Der er det leirjord, og av sikkerhetshensyn kan vi ikke holde åpent under gravingen. Dessuten skal nybygget kobles sammen med det gamle, forteller Kvarterets styreleder, Tommy Torset Helland.

Han forteller at Kvarteret vil få en ny storsal som kan brukes til alt fra kino til teater og konserter. Salen vil få et bruksareal på 865 kvadratmeter og et rulleamfi med 140 sitteplasser. Setene kan fjernes når det er ønskelig.

Kommunens byggesaksavdeling godkjente tidligere denne måneden planene. Av hensyn til naboene vil storsalen bli gravd ned. Kun to meter vil stikke opp i bakgården. I søknaden foreslås det at taket kan beplantes og gjøres til en uteplass.

Dødt semester

Studentene som ankommer Bergen etter jul, vil møte et sterkt redusert aktivitetstilbud. Fra før er det kjent at åpningen av det nye Studentsenteret er utsatt til tidligst mars. Nå blir også Kvarteret stengt.

— Det kan bli et dødt semester. Men vi jobber med å finne et erstatningslokale sånn at vi kan opprettholde noe av driften. Vi er i samtaler med flere mulige steder, forteller Helland.

Byggeprosessen vil ta 12 måneder. I verste fall må Kvarteret holde stengt også neste høst.

Storsalen blir i stor grad finansiert av studentene selv. Fra i vår økte semesteravgiften med 25 kroner. De ekstra kronene går til utbyggingen. Studentene må betale «Kvarter-avgiften» i seks år, men det siste året vil pengene gå til andre kulturtiltak som studentene nyter godt av.

Bjørn Erik Larsen