Om en liten måned kommer nok en gang nye studenter til Bergen, og det er tid for den årvisse fadderuken. Med den kommer også den årvisse debatten om fadderuken, festing, støy og alkohol.

De siste årene har både Universitetet i Bergen og de andre studiestedene i Bergen gjort grep for å minske alkoholfokuset. Nå starter Det akademiske kvarter et nytt tilbud som skal være uten fokus på alkohol.

Kultur og kaffe

Fra fadderuken starter og ut august skal Kvarteret fokusere på kultur med konserter og standup, og gi gratis kaffe til studentene.

— Vi skal ha flere arrangement i forbindelse med fadderuken der det er naturlig at alkohol er involvert, siden vi er et utested. Men vi har lyst til å gjøre noe for å tiltrekke oss studenter på dagtid, der vi får vist den kulturelle virksomheten våre, ikke bare utelivsdelen, sier leder for Kvarteret, Marius André Svee Solberg.

Han tror det kan være fint å få en naturlig møteplass for de nye studentene, som ikke har med alkohol å gjøre. I stedet byr altså Kvarteret på så mye kaffe studentene kan klare å få ned.

— Studenter er jo generelt veldig glade i kaffe, så mange vil nok sette pris på det, sier Svee Solberg.

Ufortjent dårlig rykte

— Det blir også et godt tilbud for de faddergruppene som er alkoholfrie. De må jo også ha et godt tilbud, sier Kvarteret-lederen.

Han tror imidlertid at fadderuken har fått et litt ufortjent dårlig rykte.

— Fadderuken er mer enn alkohol. Det er mange aktiviteter som ikke innebærer alkohol i det hele tatt, der man blir kjent med skolen. Men det som er synlig i bybildet er festelighetene, og det blir nok litt feil fremstilt i media, tror Svee Solberg.

Godt mottatt av studentene

Kaffetilbudet blir godt mottatt av Bjørn Kristian Danbolt, leder for Studentparlamentets arbeidsutvalg.

— Jeg synes det er veldig positivt at Kvarteret har et tilbud som ikke innebærer alkoholbruk. De serverer god kaffe, så det er bra de får vist frem det også, sier Danbolt.

Han tror tilbudet kan være med på å sikre rekruttering både til Kvarteret og til andre studentorganisasjoner.

— Studentlivet er mer enn fyll, så det er viktig at vi kan tilby hele bredden, sier han.

Han får støtte fra Torgeir Kjepso Saue, leder i BI Studentsamfunn i Bergen.

— Dette er et kjempebra tilbud. Forhåpentlig vil det gi positiv effekt fra Kvarteret også, ved å tiltrekke seg flere studenter, sier han.

Slapp kortere fadderuke

I vår vurderte ledelsen ved UiB å forkorte fadderuken, etter klager på grøftefyll og drikkepress. Forslaget møtte protester fra fadderstyrene og Studentparlamentet. En arbeidsgruppe konkluderte til slutt likevel med at det var hensiktsmessig å bruke en hel uke på bli kjent-arrangementene.

— Fadderuken er et veldig positivt arrangement, der studentene blir kjent både med byen og medstudenter. De man møter der, er ofte de man holder sammen med gjennom studietiden. Samtidig er det en mulighet for hele studentkulturen til å presentere seg og skaffe folk. Vi i Studentparlamentet bruker også fadderuken til dette, sier Bjørn Kristian Danbolt.

Fadderstyrene samarbeider

Også leder for fadderstyret ved humanistisk fakultet ved UiB, Hilde K. Moe, synes tilbudet fra Kvarteret er godt.

— Vi har prøvd å fornye fadderuken litt i år, og fokuserer på at det ikke skal være noe alkoholpress. I forlengelsen av det, er det veldig fint at Kvarteret kan tilby andre ting enn vann gratis, sier hun.

Moe har stor tro på at årets fadderuker vil bli vellykket.

— Nytt av året er at vi har fått på plass et samarbeid mellom fadderstyrene på alle utdanningsinstitusjoner og fakulteter, hvor vi har klart å koordinere og samordne litt. Det tror vi blir veldig bra. Vi har etablert en faddervaktordning som skal gjøre det tryggere for studentene å delta. Fadderne ved UiB vil også bli kurset i blant annet sikkerhet, beredskap og rolleforståelse. De skal vite hva som er deres rolle som fadder, hva som er deres ansvar og ikke. I den kursingen inngår også en del om alkohol i regi av Studentsamskipnaden, sier Moe.