Granskingen som samferdselsavdelingen i Hordaland fylkeskommune har foretatt, endte med kvart seier for BNR.

BNR har krevd forklaring på hvorfor anbudsgrunnlaget ikke stemte med de virkelige inntektene. Siden mai 2005 har BNR drevet ruten på anbud med båten «Snarveien», Samlet etterlyser BNR forklaring på 1,6 millioner kroner i forsvunne inntekter.

Fylkeskommunen har funnet en halv million kroner av disse 1,6 millioner. Resten blir avfeid som «naturlige» variasjoner i gjennomsnittsinntekten.

Ikke fornøyd

BNR-direktør Trygve Tønnessen er langt fra fornøyd:

— Konklusjonen var som forventet. Men vi nekter å slippe tak i utgangspunktet, nemlig det inntektsgrunnlaget som lå i anbudet. Her mangler vi fortsatt forklaring på 1,1 millioner kroner, sier Tønnessen.

Feilen som er funnet dreier seg om inntekter fra skoleskyss. Elever på videregående skole fra Askøy, som søkte om skolereisekort, krysset på skjemaet dersom de skulle reise båt til byen. Vest Trafikk og siden HSD pleide da å overføre inntekten fra disse båtkortene til hurtigbåten - uavhengig av om skoleelevene reiste buss eller båt. Siden mesteparten reiste buss, fikk båten på den måten inntekter som egentlig skulle gått til bussene.

Årlig dreier dette seg om ca. 500.000 kroner. Disse pengene forventer Tønnessen straks å få overført.

Etter at det ble klart at BNR vant anbudet på hurtigbåten, falt trafikktallene dramatisk. Fallet burde BNR blitt orientert om før kontrakten ble signert, hevder Tønnessen.

Dette avviser samferdselssjef Magnus Vestrheim.

— Når et anbud er levert inn og åpnet, kan ikke oppdragsgiver gå ut med tilleggsinformasjon. Tilbyder kan heller ikke tilbakekalle eller forandre tilbudet, lyder Vestrheims konklusjon.

Samferdselssjefen anser det ikke konkurransevridende at HSD-buss fikk lov å legge om busstilbudet, slik at to av fire busser morgen og ettermiddag ikke lenger korresponderer med hurtigbåten.

Heller ikke vil fylkeskommunen gjøre noe med det faktum at BNR taper på ungdomskort-ordningen.

- Bør vurdere tilskuddet

Fylkesvarordfører Tom-Christer Nilsen (H) er fornøyd med forklaringen fra samferdselssjefen.

Når det gjelder feilen med skolekortene, mener Nilsen at HSD burde gjort oppmerksom på sin praksis da ruten ble lagt ut på anbud.

Bussene fremstår her med lavere inntekter enn de egentlig har. Fylkeskommunen bør vurdere om dette bør få konsekvenser for tilskuddet til HSD Buss, sier Nilsen.