På tirsdagens møte i Kvam formannskap ble det foreslått å legge ned intet mindre enn seks barneskoler og to ungdomsskoler. Istedet skal elevene samles på sentraliserte skoler, som skal utvides og oppjusteres.

Ifølge forslaget skal barneskolene Fykse, Innstranda, Mundheim, Oma, Steinsdalen og Vikøy/Aksnes skole legges ned.

I tillegg skal Norheimsund ungdomsskole og ungdomstrinnet ved Ålvik skole legges ned, her skal elevene sendes til Øystese ungdomsskole, som skal bygges ut.

Barna ved Innstrand, Mundheim og Oma er tenkt overført til Strandebarm skole, som rustes opp.

Elever ved Fykse barneskole blir overført til Øystese barneskole, mens bygningen som blir ledig når Norheimsund ungdomsskole sendes til Øystese, skal pusses opp og deretter huse elevene fra Steinsdalen og Vikøy/Aksnes.

— Det ligger store innsparinger i å legge ned seks skoler og to ungdomsskoler, sier ordfører i Kvam kommune, Astrid Kristin Selsvold.

Hun legger til at saken har versert i kommunen i nesten 20 år.

— Nå er kommuneøkonomien i budsjettkutt. Vi har et stort behov for å oppdatere skolene, men har ikke muligheten til å ruste opp alle. Dessuten henger planene sammen med krav fra Arbeidstilsynet om oppgradering av bygg, sier Selsvold.

— Kvam kommune har idag 8400 mennesker og 13 skoler. En dramatisk nedgang i barnetallet har også vært med på å igangsette disse planene, sier ordføreren.

På den positive siden er det idag ikke alle som har et skikkelig tilbud om gymnastikk og skolekjøkken. Dette vil bedre seg ved en sentralisering av skolene.

— Selv etter gjennomslåingen vil elevtallene per klasse ligge under landsgjennomsnittet, sier ordfører Selsvold.

En sentralisering av skolene vil føre til at mange av barna vil få lengre vei. Ikke minst gjelder dette ungdomstrinnet i Ålvik, pluss Mundheim og Oma barneskoler. Disse barna vil kunne få en skolevei på oppunder tre mil.

Endringene er tenkt innført fra sklolestart våren 2007. Endelig vedtak ventes i kommunestyret 1. mars.