Det var utdanningsminister Kristin Clemet som overrakte prisen på én million kroner under en konferanse i Stavanger i dag.

Begrunnelsen for tildelingen er at Det juridiske fakultet har vist fremragende arbeid med studie— og utdanningskvalitet. Det vises til at det er gjennomført en omstilling som er dyptgripende i forhold til tidligere praksis. Fakultetet får skryt for å ha realisert de pedagogiske intensjonene i Kvalitetsreformen på en særlig god måte.

Det vises til at det gis bedre veiledning, undervisningsformene er mer studentaktive, det gis jevnlige tilbakemeldinger gjennom studieåret, det brukes nye og varierte evalueringsformer og det er færre store eksamener.

Utmerkelsen står i skarp kontrast til misnøyen studenter har gitt uttrykk for i omleggingsprosessen. Misnøyen har blant annet ført til protestskriv og underskriftslister.

— Vi ser på prisen som en anerkjennelse av det arbeidet vi har gjort. Det tyder på at vi er på rett vei. Undersøkelsene våre viser at det ikke er riktig å si at det har vært stor misnøye. Det har vært noe misnøye blant studentene på overgangsordninger, og den misnøyen er blitt hausset opp, mener dekanus Ernst Nordtveit ved Det juridiske fakultet.

Han sier at fakultetet tar selvkritikk på at ikke studentene ble informert godt nok i forkant av omleggingen. Han mener misnøyen skyldtes at omleggingen opplevdes som dramatiske for de studentene som var vant med en studieform som knapt hadde vært endret på 100 år.