Andre— og tredjeprisen går til henholdsvis Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Gjøvik. Prisene er på totalt 1 million kroner.

– Jeg vil gratulere prisvinnerne for godt utført arbeid. De tre vinnerprosjektene er fremragende eksempler på god kvalitetsutvikling, og jeg håper de kan være god inspirasjon til andre institusjoner til å videreutvikle sine studier, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland (SV).

Universitetet i Bergen ble tildelt førsteprisen for prosjektet «Emne BIO300 Biologisk dataanalyse og forsøksoppsett – en introduksjon til mastergradsstudiene ved Institutt for Biologi».

Prisen deles ut for niende gang, og hensikten er å stimulere institusjoner innenfor høyere utdanning til å videreutvikle kvaliteten på sine utdanninger. Prisen ble delt ut tirsdag på den årlige konferansen om kvalitet og kvalitetssikring som arrangeres av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Det kom i år inn tolv søknader.

PRIS: Universitetet i Bergen ble tildelt førsteprisen for prosjektet «Emne BIO300 Biologisk dataanalyse og forsøksoppsett – en introduksjon til mastergradsstudiene ved Institutt for Biologi».