Tiltaket skal «sikre ensartet praksis og forståelse av tjenesteutøvingen», som det heter i innstillingen.