En arbeidsgruppe har foreslått å frata kirkene i Bergen ordningen med hver sin daglige leder. Hver leder vil få ansvar for flere kirker og samles på et av byens fire prostikontor.

Forslaget vil fjerne 12 årsverk. Et alternativ, der styringen av samtlige kirker blir samlet på ett kontor, betyr at 17 årsverk skal bort.

Stengte kirker

— Dette er dramatisk, sier Edvin Bratli, hovedtillitsvalgt for Kommuneansattes Fellesorganisasjon (KFO).

Han utdyper: - Mange ansatte må gå fra jobbene sine, og jeg ser helt klart at tilbudet til menighetene blir redusert. Jeg tror ikke Fellesrådet vil klare en så stor nedbemanning uten å ty til oppsigelser.

— Hvilke følger vil dette få for brukerne av kirken?

— Kirkekontorene vil stort sett være stengt på dagtid. For å gjøre avtaler om dåp, vielser og begravelser må folk henvende seg på et kontor i sentrum eller prostikontoret, sier Bratlie.

Kirkeverge Gunnar Wik bekrefter at Fellesrådet står midt i en slankeprosess. Målet er å spare 10 millioner kroner, om lag 10 prosent av budsjettet. Dette vil Fellesrådet gjøre både ved å kutte utgifter og øke inntekter.

— Er det fare for oppsigelser?

— Dette må vi få til gjennom frivillige ordninger, sier Wik.

Vedtas i høst

Denne uken er planene for utgiftskutt blitt presentert både for de tillitsvalgte og den sentrale staben. Wik understreker at forslagene skal drøftes nøye før Fellesrådet gjør et endelig vedtak i september.

Ved siden av å sentralisere driften av kirkene, eventuelt også slå sammen menigheter, blir det sett på muligheten for å redusere tallet på organister og kirketjenere.

Når det gjelder inntekter vurderer Fellesrådet å ta mer betalt for bruk av kirkene til konserter, vielser og begravelser. Det lille kirkene får inn fra konserter går i dag direkte til menighetene. Disse pengene vil Fellesrådet gjerne ha hånd om, siden rådet må ta utgiftene til lys, varme og renhold.

Årsaken til pengemangelen til Fellesrådet er innstramminger bystyret har gjort. Fellesrådet har hånd om all drift av byens kirker, bortsett fra de statsansatte prestene.