KARI PEDERSEN Avtalen med Frp innebærer et kutt på 1,5 millioner for Bergen Kunstmuseum. Nedskjæringen er kamuflert som et pålegg til byrådet om å søke staten om økt driftsstøtte til museet.

— Blir det avslag på den søknaden, får byrådet komme tilbake til bystyret og be om mer penger. Jeg ser på dette som et kutt, sier Frps gruppeleder Liv Røssland.

Dragkamp om kunst

Spørsmålet om Bergen Kunstmuseum har vært nøtten i forhandlingsinnspurten. Byrådet var innstilt på å bevilge 6,4 millioner ekstra til Bergen Kunstmuseum. Uten ekstramidler må museet stenge dørene.

Frp holdt igjen og ville heller bruke penger på sosialstøtte. Løsningen ble altså å gi 4,9 millioner ekstra til Kunstmuseet og satse på at staten tar resten.

Forslaget om å fjerne den såkalte 80 prosents-regelen er ute av den kuttpakken som bystyret vedtar mandag. Det samme er reduksjonen av sosialhjelpsatser. Frp har imidlertid akseptert at sosialklienter får regnet kontantstøtte som inntekt.

— Her ser vi at Bergen er i utakt med kommune-Norge og ikke minst Frp-Norge. Vi mener det er forsvarlig å ta kontantstøtten, når byrådet har lovet barnehageplass til dem som rammes, sier Liv Røssland.

Ap tar i eldreomsorgen

I forhandlingene er det også funnet penger til å holde åpent det nye Bergen Skolemuseum, og gi minstepensjonister delvis fritak for egenandel på trygghetsalarmer. Pluss flere mindre justeringer.

Høyres gruppeleder Hilde Onarheim berømmer Frps vilje til å få skikk på kommuneøkonomien.

— Samtidig har vi jo godtatt at det gjenstår 39 millioner som vi ikke makter å saldere, sier Onarheim.

Arbeiderpartiet går mot alle de tre foreslåtte kuttene i sosialhjelp i sitt alternative forslag. Ap har også tatt inn igjen 20 av de 30 millioner som blir kuttet på vedlikehold.

Penger finner Ap ved å stramme inn 15 millioner på budsjettet for eldre og særlig omsorgstrengende, samt å stramme inn en halv prosent på kommunens innkjøpsbudsjett.