Bydelsstyreleder Einar Kaarbø (H) stemte selv for 10-millioners-kuttet sammen med Ap, Venstre og KrF.

— Det er ikke kjekt å måtte stenge 10 sengeplasser på rehablitieringsavdeling til Fyllingsdalen sykehjem. Men som bydelspolitikere sitter vi uten inntektsmuligheter og må klare oss på de rammene vi får fra byrådet og bystyret, sier han.

Skjønt en inntektsmulighet har flertallet vedtatt å benytte: Barnehagene i bydelen blir bedt om å ta inn flere barn enn den normen bystyret har satt. Det samme ble gjort i forbindelse med høstens sparepakke. Reaksjonen var opprør blant foreldrene. Flere barn gir økte inntekter. Kaarbø ser muligheter for å tjene inn 1,3 millioner på denne måten. Ekstrainntektene skal fordeles på sykehjemmet og skolene.

Skolene i Fyllingsdalen får i år enda mindre penger enn i fjor høst. Budsjettet er 1,3 millioner lavere på årsbasis i forhold til nivået høsten 2002.

Kaarbø mener dette er til å leve med:

— Skolene i bydelen må til sammen klare seg med 100.000 mindre i måneden. Det viste seg i fjor høst da de første protestene stilnet, at det gikk helt fint, sier Kaarbø og legger til: - De som ikke klarer innsparingene skal få hjelp av administrasjonen.

En bydelsadministrasjon som for øvrig tar sin million av kuttet.

Rehabiliteringsavdelingen med totalt 26 senger har siden årsskiftet drevet med 10 færre senger, opplyser styrer Siri Hovde.

— Kuttet vil få store konsekvenser, siden disse plassene har stor gjennomtrekk og brukes både til korttidsopphold og rehabilitering. Jeg synes dette er beklagelig når vi vet at så mange står i kø, sier hun.