Samme vedtak er gjort når det gjelder Vervarslinga for Nord-Norge i Tromsø. Følgelig skal nattlige værvarsler kun gjøres fra hovedstaden etter 1. juni i år.

Informasjonssjef Heidi Lippestad ved Meteorologisk institutt i Oslo bekrefter overfor Bergens Tidende at det er pålegg om innsparinger på tre millioner kroner ved det statlige instituttet, som er underlagt Undervisnings— og forskningsdepartementet, som er årsaken at man sparer nattetid i Bergen og Tromsø.

— Men kan vi stole på værvarslingen etter dette?

— Meteorologisk institutt er pålagt at man alltid skal ha oversikt over og varsle farlig vær. Innsparingene fører ikke til at vi ikke lenger har oversikt over skumle værtyper i Norge nattetid. Det vil vakthavende i Oslo ha kontroll på. Men vi innrømmer at mangel på lokalkunnskap og erfaring fra for eksempel Vestlandet vil føre til mindre pålitelige værvarsler nattetid etter 1. juni, sier hun, og innrømmer at det blir mye mer å gjøre for dem som er på vakt i Oslo når hele landet skal dekkes. Det reduserer kvaliteten på arbeidet, bekrefter informasjonssjefen.

— Er dette første steg i retning av å stenge dørene helt ved Vervarslinga på Vestlandet og hos kollegene i Nord-Norge?

— Det har ikke vært snakk om det. Vi skal spare 3 millioner kroner. En nattevakt tilsvarer 2,4 stillinger på dagtid. Derfor sparer vi inn ved ikke å ha statsmeteorologer på vakt i Tromsø og Bergen nattetid, sier Lippestad.

Ingen ved Vervarslinga på Vestlandet ville i går kommentere denne saken overfor BT.