— Sjokkerende, sier elever og lærere ved skolen.

Det finnes i dag 13 klasser i dette faget på voksenopplæringsnivå i Hordaland, fem av dem på Lønborg.

— Nå legger vi ned to av klassene, og vi kommer trolig til å legge ned alle etter hvert. Vi har en gruppe som ser på dette, sier Inger Tønder, økonomisjef i opplæringsavdelingen i Hordaland fylkeskommune.

Fylkeskommunen ser for seg at de helhetlige videregående utdannelsene for voksne erstattes med det såkalte realkompetanseopplegget. Det går ut på at den enkelte får godskrevet sin kompetanse, det være seg praksis, kurs eller skolegang, og får vitnemål ved å ta eksamen i resterende fag i den videregående utdanningen de ønsker. Alle født før 1. januar 1978 som ikke har videregående utdanning, har krav på dette.

Jobbet feil

Hjelpepleierelevene på Lønborg er kritiske til at realkompetanseordningen er tenkt som en fullverdig erstatning til den helhetlige utdanningen.

— Jeg hadde masse praksis i helsevesenet før jeg begynte her. Jeg trodde jeg kunne alt. Men så viste det seg at jeg hadde lært meg til ting som var direkte feil. Den praksisen jeg har fått gjennom skolen med god oppfølging, der unoter er blitt plukket vekk, har vært veldig viktig, sier Anette Corneliussen (28).

Verken hun eller klassevenninnene har tro på at det å ta enkelte fag eller moduler i tillegg til å ha jobbet i helsevesenet kan erstatte den toårige utdanningen.

— Vi lærer for eksempel veldig mye om etikk og kommunikasjon. Utdanningen har gitt oss en helt ny måte å tenke på, og større trygghet i jobben, sier Lind Skudal (41).

— Vi lærer blant annet å løfte riktig. Jeg har sett mange som løfter helt feil. De kan jo slite gamle folk med porøse bein i stykker, og så blir det mye sykemeldinger for pleiere som bruker uheldige arbeidsstillinger. Det er tull å legge dette ned, sier Randi Karlsen (50).

- Kvalitetsstempel

Lærer ved skolen, Inger Lønning, viser til at de som har en slik utdanning har et kvalitetsstempel.

— Jeg får veldig god tilbakemelding på voksenopplæringselevene etter praksis. De er liksom selve kremen. Og mange av dem får tilbud om jobb før de er halvferdige med utdannelsen., sier Lønning som er sykepleier.

Rektor ved skolen, Terese Brudvik, ser at det kan bli en stor utfordring å gjennomføre realkompetanseprosjektet i praksis allerede høsten 2003.

— Alle søkere har krav på å bli vurdert. I fjor hadde vi 90 søkere på de vanlige plassene. Det kan bli mer i forhold til realkompetanse dersom informasjonen om folks rettigheter er god., sier Brudvik.

- Ikke billig

Hun er veldig skeptisk til at det er satt av bare 4,3 millioner kroner til hele realkompetanseprosjektet for alle utdanningstilbudene i Hordaland.

— Det virker altfor lite, og jeg kan heller ikke se at opplegget vil bli spesielt billig med grundig vurdering av søkerne og undervisning både på dag- og kveldstid, sier Brudvik.

Leder i nærings- og kontrollkomitéene i Hordaland fylkeskommune, Mali Grete Aksnes (Sp) er hjertens enig med rektoren.

— Vi ble lovet 20 millioner av staten til denne reformen, men det har vi ikke fått. Summen er veldig liten, og vil ikke dekke alle som ønsker å benytte seg av retten sin. Folk vil måtte stille seg i kø, sier Aksnes.

Avgjørelsen om de to klassene på Lønborg blir nedlagt kommer etter Fylkestingets vedtak i midten av desember.