Bergens Tidende avslørte tidligere i vår at nesten ingen av de 30 hospitsene kommunen leide rom hos var lovlige. Minst 25 av dem manglet nødvendig godkjenning fra byggesaksavdelingen.

Etter at Bergen kommune skjerpet kontrollen med hospitsene, har noen hospitseiere trukket seg. Syv har foreløpig ikke fått godkjenning fra byggesaksavdelingen, og har nå fått varsel om dagmulkt.

— Ingen settes på gaten

Når Bergen kommune fornyer kvalitetsavtalene i oktober, er antall hospitsplasser nær halvert.

— Vi vil være sikre på at de vi inngår avtale med holder god kvalitet, sier helse- og sosialbyråd Trude Drevland (H).

— Mange av de 300 plassene ble veldig sjelden brukt, så ingen av dem som er midlertidig bostedsløse blir satt på gaten, forsikrer Drevland.

— Målet er å ha så få hospitser som mulig. Vi ønsker at flest mulig skal ha varige steder å bo, sier Drevland.

Et samarbeidsprosjekt med Husbanken, det såkalte «Bostedsløseprosjektet» har gitt 88 personer i Bergen et varig sted å bo. Prosjektet skal fortsette ut 2005. Kommunens mål er at noen av de overflødige hospitsplassene blir tatt i bruk som leiligheter eller studenthybler.

- Må ha plass til alle

En rekke naboer har tidligere fortalt i BT om utryggheten de føler ved å ha et hospits i nabolaget.

— Det stjeles. Det er brannfare. Roping og skriking om nettene. Rusede personer og sprøyter i gatene. Krangling om penger og narkogjeld. Men det er ikke beboernes skyld. Det er kommunen som planlegger dette som har skylden, lyder omkvedet fra naboene.

Helse- og sosialbyråden vedgår at naboene har noe rett i sin kritikk, og beklager at det har tatt så lang tid å rydde opp i bruken av de ulovlige hospitsene.

— Plasseringen av hospitsene har ikke alltid vært like gjennomtenkt, og det har nok vært en fortetning av hospitser i noen deler av byen. Det er viktig at det er en god blanding av beboere i bomiljøene, og det blir det tatt tak i nå. Men vi må gi rom for annerledeshet, for det vil alltid være behov for hospitser. Samtidig har jeg stor respekt for at naboer føler seg utrygge. Saklige klager blir vurdert, sier Trude Drevland.