• Vi blir opprørt over dette. Behovet er jo vanvittig stort.

Et stort antall ungdommer med atferds— og andre problemer mister oppfølgingen de har hatt hos private aktører. Kommunen har sagt opp avtalene.

I januar fulgte den private organisasjonen New Page opp 42 barnevernsungdommer i Bergen. I høst er antallet redusert til 19. Oppdragsgiverne til New Page er barnevernstjenestene i bydelene, som nå har sagt opp avtaler i stort omfang.

  • Vårt arbeid er forebyggende og vi er bekymret over kuttene, sier Magne Espelid, daglig leder i New Page.

- Tilgjengelig hele døgnet

New Page jobber med utvalgte barnevernsungdommer som trenger oppfølging, men som bor hos foreldrene.

  • Det er ulik type støtte den enkelte trenger. Felles for dem er at de har atferdsproblemer eller mangel på sosiale ferdigheter, sier Espelid.

Han sier at det i begrunnelsene fra barnevernet argumenteres faglig for at kontraktene sies opp.

  • Noen oppsigelser er jo også naturlig, men vi syntes det var påfallende at de begynte å komme fra så mange barnevernskontor på samme tid. En dag kom det hele syv oppsigelser.

Ifølge Espelid har ansatte i barnevernet fortalt dem hovedårsaken er at det skal spares inn.

Han understreker at de har og har hatt et svært godt samarbeid med kommunen til tross for kuttene.

Espelid sier at de ikke har fått tilbakemeldinger om at arbeidet de gjør ikke fungerer eller ikke trengs.

  • I motsetning til det offentlige stenger vi aldri. Våre stifinnere er alltid tilgjengelige for å følge opp ungdommene de har ansvar for. De skal få hjelp når problemene oppstår.

- Vi blir opprørt

Nestleder i New Page Bergen, Bård Mellin-Olsen, sier at de følger de fleste ungdommene i ett til to år, men enkelte opp i fire-fem år.

  • Det vi er gode på er å utvikle sosiale ferdigheter hos ungdommene. At ungdommene holder avtaler, ser konsekvensene av det de gjør og skjønner hvordan deres handlinger påvirker andre. Mister disse ungdommene denne oppfølgingen, vil det få konsekvenser, sier Mellin-Olsen.

Også Kirkens Bymisjon har fått beskjed om at kommunen vil kutte i kjøp av hjelpetiltak til enkeltungdommer og deres familier.

  • Dette går spesielt ut over de eldste ungdommene mellom 13 og 18 år, som er vår målgruppe, sier familieterapeut Bodil Grønnevik Hansen i ungdomstiltaket V13.

Hvor mange oppfølgingstiltak som må avsluttes vet hun ikke.

  • Vi blir opprørt over dette. Behovet er jo vanvittig stort. Dette er definitivt ungdommer som har behov for hjelp til å snu en negativ utvikling. Når slike tiltak må avsluttes, ser vi at noen ungdommer dessverre har kort vei til ut av skolen og inn i rus og kriminalitet, sier hun.

Møter Meyer mandag

Magne Espelid i New Page legger ikke skjul på at kuttene også rammer dem som organisasjon. Han sier at de er avhengige av at kommunen bruker kompetansen deres.

  • Dette får stor betydning for drift og fagmiljøet. Men det vi selvsagt er mest bekymret for er den oppfølgingen disse ungdommene nå skal få.

Mandag skal New Page møte helsebyråd Christine B. Meyer for å diskutere saken.

Hva mener du om kuttene? Si din mening her.