ROY HILMAR SVENDSEN

I januar fikk omkring ti ansatte på Bergen Røde Kors Sykehjem i Sandviken beskjed at de er overflødige og må finne seg nytt arbeid fra april.

— Årsaken er at Bergen kommune har redusert antall pasienter hos oss fra 207 til 174, sier økonomisjef Peter A. Hagelsteen til BT. Som en konsekvens, må sykehjemmet redusere lønnskostnaden fra 230 til 220 årsverk.

De 33 sengeplassene forsvinner fordi sykehjemmet blir bygd om til kun å ha enerom. Bergen Røde Kors Sykehjem mener selv det er unødvendig å redusere antall pasienter, fordi de største rommene er så store at de kan brukes som ekteparrom.

Oppsigelsene rammer ifølge Hagelsteen først og fremst støttefunksjonene på sykehjemmet, blant annet teknisk stab og kjøkkendriften.

Ingen sykepleiere er sagt opp, men avdelingene har fått streng beskjed om å redusere bruk av overtid og ekstrahjelper.

— Vi hadde ønsket å fortsette uten å måtte redusere bemanningen. Det er jo ille for dem som blir rammet. Men når støtten forsvinner, må vi spare inn, sier Hagelsteen.

Oppsigelsene kom ikke som noen bombe på de ansatte ved sykehjemmet. Ifølge tillitsvalgt Aud Gjerde har prosessen gått veldig ryddig for seg. Gjerde, som er leder for dem som er organisert i Fagforbundet, forteller at det er kommet reaksjoner, men ikke mer enn hva som er vanlig i en slik situasjon.

— Det blir jo en tøffere hverdag for oss her nå. Jeg håper det blir med disse oppsigelsene, og at det ikke kommer flere kutt i bemanningen, sier Gjerde til BT.