GUNNAR WIEDERSTRØM

I går sa byrådet ja til forslaget i ekstraordinært byråd. Mandag blir det behandling i et ekstraordinært møte i komité for miljø og byutvikling. De har fullmakt til å avgjøre saken.

Det er ikke første gang Klostergarasjen setter rekord når det gjelder kommunal saksbehandling. I fjor ga det avtroppende byrådet tillatelse nærmest på overtid til å sprenge ut plass nok til over 900 biler. Om det i neste omgang ville bli gitt tillatelse til å ta i bruk så mange plasser, måtte blir opp til bystyret.

Nå kommer saken til komiteen, og det er liten grunn til å tro at den stopper planene. Trolig blir det bare SV og RV som avviser utvidelsen.

Byrådet skriver at det i dialog med Klostergarasjen AS skal vurderes om de nye plassene helt eller delvis kan benyttes til boligsoneparkering. Det skal skje i en egen sak der det også tas stilling til om utvidelsen skal føre til sanering av parkeringsplasser på gateplan.

En utvidelse av Klostergarasjen fører til at trafikksystemet på Nøstet må endres før de nye plassene tas i bruk. Jonsvollsgaten stenges, Håkonsgaten forlenges til Nøstegaten. Kjøreretningen i Komediebakken blir snudd og atkomsten til Klostergarasjen og Nøstet blir fra Baneveien.