Torsdag ble fylkesutvalget enige om å spare 40 millioner kroner på budsjettet for 2011. Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti fikk flertall for sitt fellesforslag mot stemmene fra Ap, SV, Venstre og Senterpartiet, skriver Hordaland fylkeskommune i en pressemelding.

— Det blir en omstillingsprosess. Vi skal blant annet se på vår egen organisasjon, om vi har rett folk på rett plass i rett mengde, sier fylkesordfører Torill Selsvoll Nyborg (KrF).

Mindre til tann

De tre borgerlige partiene kutter 18 millioner kroner innenfor opplæring, 9,8 millioner på samferdsel. Tannhelsen reduseres med 4 millioner kroner, kulturkutt på 1,2 millioner kroner og 2 millioner kroner mindre til regional utvikling. Dessuten skal det spares 5 millioner kroner innenfor administrasjon.

Gladnyheten for noen unge er at ordningen med bruk av Ungdomskort på Kystbussen opprettholdes.

Selsvoll Nyborg legger ikke skjul på at det er vanskelig å spare på samferdsel og skole.

— Men det er her vi har mest å ta fra, og vi har styrket disse områdene betydelig de siste årene, sier hun.

Reduserte rutepakker

Det blir mindre penger på utstyr innenfor opplæring. På samferdsel reduserer man på flere poster.

Budsjettet til Skyss settes ned med 3 millioner kroner. Man utsetter oppstart på servicelinjen i Åsane og sparer 1 milliion. Dessuten kuttes 5,8 millioner kroner på rutepakkene Hardanger/Voss (inkl. Sognebussen), Nordhordland og Sunnhordland.

Arbeidarpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet fremmet felles forslag der sparekravet til opplæring ble halvert. Totalt omfattet deres forslag en reduksjon på 25 millioner kroner.