Hele åpen omsorg i Åsane ble omorganisert i fjor sommer. Bydelen ble delt inn i seks soner som hver fikk en soneleder og to nest-soneledere. Til sammen ble det 18 byråkrater. Før omorganiseringen var det mange av lederne ved tjenestestedene som tok papirjobben, og i de fleste tilfeller var tjenestelederen i omsorgsjobb også.

— Vi tillitsvalgte advarte mot omorganiseringen fordi vi mente den ville skape mer byråkrati. Det viste seg at vi fikk rett, sier tillitsvalgt Steinar Reksten i Fagforbundet til Bergens Tidende. Reksten jobber som miljøarbeider ved Steinestø Bofellesskap.

Skjermer byråkrater

— Reaksjonene er sterke når Åsane bydel nå foreslår å fjerne 20 stillinger i førstelinjetjenesten og at ingen av de 18 som er soneledere eller nest-soneledere blir berørt av budsjettkuttet. Det betyr at de som driver omsorgsarbeid skal bort, mens byråkratstillingene blir skjermet. Dermed blir det mindre omsorgsarbeid for dem som trenger det, og mindre omsorgsarbeid å administrere. Da rimer det ikke at ledelsen som fremmer forslaget om budsjettkuttet, sparer stillinger i egne rekker. Det er som å sette bukken til å passe havresekken, sier Reksten.

Omsorgsarbeideren opplevde for øvrig en veritabel kalddusj da han tirsdag sammen med andre tillitsvalgte var i drøftingsmøte med ledelsen for Åsane pleie og omsorg for å bli orientert om nedbemanningen som følger budsjettkuttet.

Lyn fra klar himmel

— I møtet ble vi orientert om de enkelte stillingene som skal bort. Helt på slutten av møtet ble jeg fortalt at jobben min som miljøarbeider ved Steinestø Bofellesskap skal bort. Det kom som lyn fra klar himmel på meg. Jeg sitter med følelsen av at ledelsen er ute etter meg fordi jeg har stått på for medlemmene jeg er tillitsvalgt for, sier Reksten.

Bergens Tidende har informasjoner om at de to andre tillitsvalgte som var til stede i drøftingsmøtet, reagerte sterkt på det som skjedde. Reaksjonen deres var så sterk at de sendte et brev til leder for Åsane pleie og omsorg, Kristine Dahl og kritiserte ledelsens fremgangsmåte.

Lederne i neste omgang

Kristine Dahl sier i en kommentar at det ikke er snakk om 18 byråkratstillinger.

— Det er 12 sonelederstillinger. I tillegg har vi seks nestsoneleder-stillinger. De jobber 50 prosent omsorgsarbeid og 50 prosent administrativt. Omorganiseringen i byrådsavdelingen for pleie og omsorg, som vi er en del av, er ikke gjennomført. I påvente av at det skjer, har vi fått pålegg om å reorganisere, men at vi inntil videre ikke skal røre lederstillingene. Hva som skal skje med lederstillingene, kommer vi tilbake til i neste omgang, sier Dahl.

Når det gjelder kritikken fra Steinar Reksten, sier Dahl at hun ikke ønsker å kommentere enkeltsaker mellom ansatte og avdelingen.