— Dette er et kjempebra tilbud. Vi er her nesten hver dag, sier Sonja Zimmermann og Grete Dahpne Røe.

I den store salen i Nykirken åpen barnehage løper og leker et titall barn denne formiddagen. Fedre og mødre sitter på kne med barna eller i sofaer langs veggen.

De to Nordnes-kvinnene traff hverandre på fødeavdelingen for åtte måneder siden, og er på åpen barnehage med hvert sitt barn. Men nå kan tilbudet være truet.

I november fikk nemlig flere av de åpne barnehagene i Bergen en overraskende beskjed: Det kommunale tilskuddet blir lavere for 2008 enn det var for 2007.

Visste ingenting

  • Én ting var hvis de hadde gitt oss beskjed ved begynnelsen av året. Men å komme i november og si at årets tilskudd kuttes, da har vi ikke mulighet til å unngå underskudd, sier styrer Astrid Nottveit i Nykirken barnehage.

I tillegg til den vanlige barnehagen, driver menigheten også en såkalt åpen barnehage. Der kan foreldre ta med seg barna for å leke og treffe andre barn, helt gratis, alle dager fra klokken 10.00 til 14.00.

  • Det skal være et lavterskeltilbud. I verste fall må vi nå ta betalt, men da vil vi miste dem som trenger det mest, sier styreleder Jan Frode Sandvik i Solheim åpen barnehage.

Han representerer åtte av byens åpne barnehager, som alle har opplevd å få kuttet tilskuddet sent i året. Nykirken åpne barnehage har fått et kutt på nær 90.000 kroner. Det er nesten ti prosent av budsjettet, og en tredjedel av det kommunale tilskuddet.

Kommunen beklager

Sandvik reagerer både på kuttene i seg selv, og at barnehagene fikk beskjed så sent i budsjettåret. Det kommunale tilskuddet er sammen med penger fra staten den eneste inntektskilden til de åpne barnehagene.

  • Styret vårt har etterlyst tilskuddet siden før sommeren. Det blir umulig for oss å planlegge når pengene kommer så sent.

Kommunaldirektør Anne-Marit Presterud i byrådsavdeling for barnehage og skole beklager at det tok så lang tid å fordele tilskuddene.

  • Det skal ikke skje, men skyldes at avdelingen har hatt et veldig arbeidspress i forbindelse med utbyggingen av barnehager, sier Presterud.

Håp om snuoperasjon

At flere av de åpne barnehagene har fått kutt i tilskuddene er dessuten en utilsiktet konsekvens, sier hun.

  • Bakgrunnen er at de private barnehagene skal få like mye som de kommunale. Nå har vi bare én kommunal åpen barnehage igjen. Derfor endret vi kriteriene for tilskudd. Det har slått uheldig ut for enkelte, sier Presterud.

Hun understreker at endringen ble gjort i beste mening, og at målet ikke var å kutte, men å gjøre systemet mer rettferdig. 9. januar skal byrådsavdelingen møte de åpne barnehagene som har protestert.

  • Jeg kan ikke love noe, men det er klart at vi må se på om dette er en hensiktsmessig måte å fordele tilskuddene på, sier Presterud.

Uttalelsen vekker håp i Nykirken åpne barnehage.

  • Jeg håper virkelig at de går tilbake på disse kuttene. Nå aner vi ikke hvordan vi skal få finansiert driften fremover, sier Sandvik.

Si din mening om barnehagekuttene i feltet under!

Ørjan Deisz