Kutt på ti millioner i opplæringssektorens driftsbudsjett, er ikke det store beløpet, men samtidig viser budsjettet at de faste driftskostnadene øker. Det innebærer strammere rammer for skolene. Kutt til drift betyr imidlertid at ikke at de videregående skolene ikke får mer penger. Det får de, men de går til investeringer.

Bygger for to milliarder

Det skal bygges videregående skoler for over to milliarder kroner de neste fire årene. I tillegg til ferdigstilling av Amalie Skram videregående skole på Nygårdstangen i Bergen sentrum, legges det av betydelige summer til byggene til to nye videregående skoler på Voss og nye Åsane videregående skole ved Åsane senter. I tillegg går mange budsjettkroner til ombygging og tilbygg ved fylkets største videregående skole, Årstad.

Med budsjettforslaget forskutterer fylkesrådmannen at fylkestinget vedtar å slå sammen de fem skolene på Voss til to, og at U. Phil og Åsane videregående skoler blir én felles, yrkesfaglig videregående skole. Skolebruksplanen, som er ute på høring, legger opp til en reduksjon av Hordalands 46 videregående skoler, til 33 eller 34. Fylkestinget skal etter planen vedta skolebruksplanen i desember.I Hordaland er det en overkapasitet på 1319 elevplasser per i dag. Det betyr at litt over syv prosent av kapasiteten ikke er utnyttet. Det, og en kostbar skolestruktur, gjør at total kostnad pr. utdanningsprogram pr. elev er om lag 1.654 kr høyere i Hordaland enn i landet for øvrig.

Må betale hvert år

Elevene i videregående skole har i flere år hatt egen bærbar PC til undervisning og lekser. For dette har de betalt egenandel annet hvert år. I budsjettforslaget fra fylkesrådmannen foreslås det at elevene skal betale egenandel hvert år fra nå av, med start høsten 2013. I år 2012 er egenandelen kr 910. Inntektene fra økt egenandel vil gi fylkeskommunens kasse nesten seks millioner kroner mer å rutte med.

KUTTER OG ØKER: Fylkesrådmann Paul M. Nilsen både kutter og bruker mer på skole i sitt siste budsjettforslag, før han forlater Hordaland fylkeskommune.
RUNE SÆVIG