Onsdag skal fylkesrådmann Paul M. Nilsen presentere sin kuttliste for fylkesutvalget. Det skjer etter at budsjettalarmen gikk på fylkestinget på Voss før helgen.

I sin tertialrapport advarte fylkesrådmannen om sterkt økende kostnader, spesielt innen samferdsel. Sprekken lå an til å bli på hele 85 millioner kroner. Nilsen mente at det trengtes innsparinger på 50-60 millioner kroner for å få budsjettet i balanse.

Avblåser krisen

Flertallet i fylkestinget (H, KrF, Frp) ba derfor Nilsen om å legge frem en liste med forslag til kutt. I forslaget avblåser Nilsen budsjettkrisen, og nøyer seg med kutt på til sammen 20 millioner kroner:

  • Videregående skoler: 12 millioner
  • Vedlikehold fylkesveier: 3 millioner
  • Tannhelse: 2 millioner
  • Kutt i administrasjonen: 2 millioner
  • Kultur: 1 million— Det har vist seg at ting ikke er så gale som det så ut da vi skrev tertialrapporten. 20 millioner i kutt i et budsjett på 3,4 milliarder er relativt udramatisk, sier Nilsen.

Tetter færre hull

Han kan ikke spesifisere nøyaktig hvordan kuttene i de videregående skolene vil ramme. Inntaket for neste skoleår kan bli noe redusert, dessuten kan det bli nødvendig at hver skole får en liten reduksjon i budsjettet.

De tre millionene som foreslås tatt fra veivedlikeholdet utgjør knappe tre prosent av denne posten. Men da er posten fra før redusert med 11 prosent fra 2007 til 2008.

For tannhelse og administrasjonen er det en del å spare i stillinger som står ledige, samt å kutte reisevirksomhet. I kultursektoren er det tilskuddene til institusjoner og lag som blir rammet.

- Må stramme inn

— Det er aldri kjekt å kutte, men vi er nødt å stramme inn litt nå. Vi vil gå i balanse, og da må vi ta disse tiltakene før ferien, sier fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg (KrF).

Hun hadde ikke sett forslaget i går, men lovte at koalisjonen som styrer fylket skal gå nøye igjennom kuttene. Umiddelbart synes hun kuttet i veivedlikehold er spesielt tungt.

— Det er veldig lite ønskelig. Det betyr så mye for distriktene at det ikke er huller i veiene, og vi får en del asfalt for tre millioner kroner. Men vi får veie det ene opp mot det andre, sier hun.

Samferdselsprekk

Samferdselsavdelingen har det største merforbruket, beregnet til rundt 40 millioner kroner i 2008. Likevel ønsker ikke fylkesrådmannen å røre enhetstaksten på 23 kroner i Bergen eller øke bussprisene på annen måte.

— Min vurdering er at vi bør la bussprisen være i fred. Vi har fått ekstra penger fra regjeringen som er begrunnet med vår satsing på kollektivtransport, og vi skal konkurrere om slike insentivmidler neste år også, sier Nilsen.

Fylkesordføreren sier at det blant politikerne har vært vurdert å sette opp bussprisene, men hun støtter rådmannen.

— Vi har hatt takstfrys lenge, mens lønningene har steget. Likevel vil vi skåne bussprisene så lenge vi kan. Det betyr mye for barnefamilier, sier hun.

Selsvold Nyborg forklarer sprekken i samferdselsbudsjettet med høye dieselpriser, store omstillinger og at fylket har overtatt kostnadene ved enhetstaksten i Bergen.

Hva synes du om kuttlisten? Diskuter her!