Bistandsadvokat Kristine Aarre Hånes representerer den 27-årige Tropic Sauna-ansatte som er blitt smittet med HIV.

27-åringen anmeldte en nå 50 år gammel, HIV-positiv saunagjest for å ha smittet ham gjennom ubeskyttede samleier. 50-åringen har denne uken vært i retten. Han er tiltalt for overføring av smitte, eller for å ha utsatt 27-åringen for smittefare.

— Ikke sikkert

Opprinnelig hadde Hånes tenkt å kreve 265.000 kroner i erstatning på vegne av 27-åringen.

65.000 av det skulle gå til å dekke utgifter knyttet til behandling av HIV-sykdommen, 200.000 skulle være såkalt oppreisningserstatning.

Kravet i hundretusenkronersklassen skyldtes at Hånes, på starten av rettssaken, anså det klart sannsynlig at den saunaansatte ble smittet av 50-åringen.

— Men ifølge en sakkyndig som vitnet i går kan det ikke sies sikkert hvem som har smittet 27-åringen, sier Hånes.

Dermed har hun gått bort fra det økonomiske kravet. Samtidig har hun redusert kravet om oppreisning betraktelig, fra 200.000 kroner til 75.000 kroner.

— Kravet er da basert på smittefaren som 27-åringen ble utsatt for. Hadde den sakkyndige ment det var veldig sannsynlig at 50-åringen var smittekilden, ville jeg fastholdt det opprinnelige kravet, sier Hånes.

- Seks måneders fengsel

Aktor i saken, politiadvokat Rudolf Christoffersen, krevde i dag fengsel i seks måneder for den tiltalte 50-åringen.

— Det er begrunnet ut fra samfunnets behov for beskyttelse mot farlig smitte. Slik smitte har enorme kostnader, både personlig og psykisk for den det rammer, og for samfunnet, sier Christoffersen.