Regjeringen har redusert bevilgningen til siviltjenesten. Skoler som i dag har sivilarbeidere som ekstra voksenkontakt for elevene, må betale 70.000 kroner mer i året.

– Det har ikke vi råd til. Det har vært en god ordning som vi gjerne skulle ha opprettholdt, men nå blir det for dyrt, sier undervisningsinspektør Svein Hovland ved Minde barneskole.

Brobygger og venn

For noen år siden ble det opprettet et ”voktsertifikat” for sivilarbeidere, hvor de fikk opplæring i konfliktløsning og kommunikasjon. Sertifikatet ble sponset av statlige myndigheter, og skolene fikk ekstra mannskap.

– Elevene satte stor pris på voktarbeiderne, de likte de veldig godt og fikk et personlig forhold til dem, forteller Hovland.

En av oppgavene til sivilarbeiderne er å motvirke vold og mobbing. Hvis noen elever går alene, skal vokterne fungere som brobyggere, og megle i konfliktsituasjoner.

Kraftig prisøkning

– På det meste hadde vi tre voktarbeidere. De passet på i friminuttene og fungerte som et mellomledd mellom barn og andre voksne. I kraft av at de var yngre, ofte i 20-årene, kunne de treffe ungdom på en annen måte, forteller Hovland.

Nå økes utgiftene for å ha en sivilarbeider som driver volds— og konfliktforebyggende arbeid, fra 60 kroner dagen til 250 kroner. Dette rammer 34 skoler bare i Hordaland.

– Vi synes dette er trist. På mange barneskoler er to tredjedeler av lærerne kvinnelige. Mange unger savnet en voksen mannskontakt, og dette var en god mulighet til å få representerer fra det andre kjønn, sier Hovland.

Bare 30 har råd

Jonny Sten Larsen, rådgiver i Siviltjenesten sier at på landsbasis vil bare 30 av 300 skoler være med på VOKT-prosjektet, etter at prisen har økt med 300 prosent.

Larsen mener samfunnet taper dobbelt på innsparingene. Skolene mister en voksenkontakt mot mobbing og vold, og sivilarbeiderne mister en meningsfull jobb.

– Elevene føler seg trygge, og forskning viser at hærverk, rasisme, mobbing og vold i skolene går ned. De har satt i gang sosiale tiltak som lærerne ikke har tid til, sier Larsen.

MISTER VOKTARBEIDER: Minde skole har ikke lenger råd til sivilarbeidere. Det taper barna på. Bildet er fra et tidligere slåball-mesterskap.
Bjørn Erik Larsen