— Det synes vanskelig å få til en så omfattende utbygging på Kvamskogen som heradstyret har lagt opp til. Vi blir nødt til å foreta justeringer, sier ordfører Astrid Selsvold i Kvam herad.

Fylkesutvalget behandlet forslaget til kommunedelplan for Kvamskogen fredag, og fremmer innsigelser til flere deler av planen:

***** Planen tar ikke tilstrekkelig hensyn til vern av kulturminne. Et utbyggingsområde for hytter, Stutteli i Mødalen, vil fylkesutvalget ha ut av planen.

***** Utbygging av alpinlandsby med skitrekk opp mot Byrkjefjell er fylkesutvalget skeptisk til. Før det kan tas stilling til en slik utbygging, må konsekvensene utredes.

***** Fylkesutvalget vil redusere utnyttelsesgraden i flere områder med opp til 50 prosent. Utvalget vil heller ikke ha fortetting i tre områder med Måvotni og Longvotni.

- Overrasket

Retter ikke heradstyret i Kvam seg etter fylkesutvalgets innsigelser, må Miljøverndepartementet sluttbehandle planen.

Ordfører Selsvold er overrasket over motstanden mot fortetting.

— Dette er jo i tråd med det Miljøverndepartementet har lagt opp til i sine retningslinjer, sier han.

— Hva vil dere gjøre med den omstridte utbyggingen av alpinlandsby på Byrkjefjell.

— Vi var forberedt på at det ville komme krav om konsekvensutredning. Byrkjefjell er foreslått fordi det er et mer snøsikkert område. Det kan jo være at utredningen slår fast at det ikke er realistisk med en utbygging der, sier Selsvold.

Hun mener presentasjonen av kommunedelplanen er blitt skjev, med for stor vekt på de negative sidene.

— Den er presentert som om vi ønsker å bygge 4000 nye hytter på Kvamskogen, men det er slett ikke tilfelle. Det forutsetter en utbygging der absolutt alt av tilgjengelig areal blir hytter. Vi skal jo ha store grønne lunger innimellom. Det vil ikke bli plass til 4000 hytter.

- Forskjønner området

Selsvold mener kommunedelplanen legger opp til en forskjønning av Kvamskogen.

— Vi har vært opptatt av hvordan vi skal klare å gjøre Kvamskogen mer vakker. I kommunedelplanen ligger det inne en rekke tiltak som samlet skal bidra til dette.

Kommunedelplanen åpner for utbygging av et eller to senter med servicefunksjoner. Ordføreren ser for seg at det i tilknytning til disse skal være mulig å bygge opp helårs arbeidsplasser.

— Jeg kan ikke skjønne hvorfor det ikke skulle la seg gjøre å bygge både hotell og leilighetsanlegg på Kvamskogen, sier hun.

ALPINLANDSBY: Kvam herad forslår å anlegge en alpinlandsby med skitrekk i uberørte Byrkjefjell. Dette er blant de mest kontroversielle forslagene i kommunedelplanen for Kvamskogen. ARKIVFOTO: HELGE SUNDE