Gratisturen forsvinner i forbindelse innføring av nytt billettsystem i Bergen. Saken har gått gjennom i både fylkesutvalget og fylkestinget uten noen stor diskusjon, ifølge samferdselssjef i Hordaland fylkeskommune, Magnus Vestrheim.

Fjerner linje 100

Det nye systemet blir innført fra 22. juni i år, samtidig med at Bybanen starter opp. I det nye rutesystemet vil linjenummeret 100 forsvinne og de fleste bussene vil bli gjennomgangsruter uten endestopp i sentrum. Politikerne har valgt å fjerne hele gratistilbudet.

Ifølge saksdokumentet fordi «det vil dermed ikkje vere klart for dei reisande kva for bussar som går denne strekningen. Det vert lagt opp til å fjerne den frie reisa mellom Olav Kyrresgate og Bystasjonen t/r».

Kåre Olav Kolås er en av dem som tidvis benytter gratisturen når han parkerer bilen sin i Bygarasjen. Han synes argumentasjonen er merkelig.

— Denne saken kan enkelt løses ved å merke holdeplassen med aktuelle linjenumre og teksten «Gratis til busstasjonen», mener Kolås. Han mener det er lettere å finne ut hvor bussene går i en utenlandsk by der man ikke engang kan språket, enn i Bergen.

Ut med gratispassasjerene

  • Man kunne sikkert løst dette med et skilt på holdeplassen, men gratisturene bryter også med prinsippet om at man skal betale for bussreisen. Det er et viktig argument, sier seksjonsleder i samferdselsavdelingen i Hordaland fylkeskommune, Rolf Rosenlund.

I tillegg peker han på at man ikke ønsker å fylle opp bussene på denne korte strekningen i rushtrafikken, når det likevel er mange passasjerer. Da vil bussene få problemer med å holde rutetidene. Han synes løsningen er fornuftig og mener at Tides sentrumsbuss vil være et tilbud til dem som ikke kan gå eller vil kjøpe billett, selv om den ikke går direkte og vil ta lengre tid.

Innført som miljøtiltak

I 1992 ble sonesystemet innført på bussene i Bergen, og da kom også tilbudet med gratisturene. Politikerne ønsket gratisbuss i sentrum, men fikk ikke gehør hos Bergen Sporveier, mener Rosenlund.

Kompromisset ble da at man kunne få gratis tur med bussene som hadde sine endestopp på busstasjonen. Det var et politisk ønske å redusere biltrafikken i sentrumskjernen og bilistene skulle motiveres til å parkere i Bygarasjen. Ved å vise parkeringsbilletten, kunne man få fri skyss med buss til sentrumskjernen.

Et miljøtiltak som gratisbusser diskuteres fortsatt i Bergen.

Hva synes du om at tilbudet forsvinner? Si din mening her.